Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  9
 3. Reviewed
  73
 4. All
  82
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 73

Invalid email address!

Neplatná e-mailová adresa! Approve this translation

Whoops

Hopla Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Jaká je pravděpodobnost, že byste doporučili %{site_name} příteli nebo kolegovi? Approve this translation

Great stuff!

Dobrý nápad! Approve this translation

Nevermind

Nikdy Approve this translation

Send us a message

1 Pošlete nám zprávu Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Stále chcete přidat návrh nebo nám poslat zprávu? Approve this translation

Post an Idea

Odeslat nápad Approve this translation

Idea title

Název nápadu Approve this translation

Please enter a title

Prosím, zadejte název Approve this translation

Select a category

1 Vyberte kategorii Approve this translation

So we can update you!

Díky tomu vás budeme schopni kontaktovat! Approve this translation

This field is required

1 Toto pole je povinné Approve this translation

Select one

1 Vyberte jednu Approve this translation

No thanks

1 Ne, díky Approve this translation

Enter your feedback

1 Zadejte svůj názor Approve this translation

Why did you pick that score?

Proč jste vybrali toto skóre? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Stále nám chcete odeslat vzkaz? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Stále chcete přispět svým nápadem? Approve this translation

Additional details

1 Další informace Approve this translation

Sending message

Odesílání zprávy Approve this translation

Give feedback or ask for help

Sdělte nám svůj názor nebo požádejte o pomoc Approve this translation

Are any of these helpful?

1 Jsou některé z nich užitečné? Approve this translation

Skip and send message

Přeskočit a poslat zprávu Approve this translation

Skip and post idea

Přeskočit a odeslat nápad Approve this translation

Edit message

1 Upravit zprávu Approve this translation

Message sent!

1 Zpráva byla odeslána! Approve this translation

Can we ask a favor?

Můžeme vás požádat o laskavost? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Opravdu bychom ocenili, kdybyste i tweetl(a) své komentáře Approve this translation

Not likely

Nízká Approve this translation

Very likely

Vysoká Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Používáme %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedné osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Vám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Vám a jedné další osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vám a dalším %{count} osobám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaše zpětná vazba byla zveřejněna na našem %{link:fóru zpětné vazby} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaše zpětná vazba byla zveřejněna na našem %{link:fóru zpětné vazby} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedné osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Vám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Vám a jedné další osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vám a dalším %{count} osobám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

Post your own idea

Podělte se o svůj nápad Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vyhrává %{percent}% % času Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vyhrává %{percent}% % času Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Když publikujete svůj nápad na naše fórum zpětné vazby, ostatní uživatelé budou moci sledovat změny a přidávat komentáře. Approve this translation