Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  33
 3. Reviewed
  57
 4. All
  90
 5. Health
Displaying 51 - 90 of 90

Remove Attachment

Elimina adjunt Approve this translation

Please sign in

Entra amb les teves dades Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Vaja! Si us plau, completi tots els camps requerits abans de continuar. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Vaja! Està intentant carregar un arxiu que és massa gran. Si us plau, adjunteu un arxiu més petit i torni a intentar-ho. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Crea una contrasenya per protegir el teu perfil. Rebràs un correu de confirmació amb un enllaç per crear la teva nova contrasenya. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Protegeix el teu perfil amb una contrasenya per tenir accés Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Problemes del Servidor de comunicació! Torneu-ho de nou. Approve this translation

Close window

Tanca la finestra Approve this translation

Post another idea

Publica una altra idea Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Et retornarem els vots quan les idees siguin tancades pels administradors. Approve this translation

Error! Try again.

Error! Intenteu-ho de nou. Approve this translation

Saved

Saved Approve this translation

Passwords must match

Les contrasenyes han de coincidir Approve this translation

Your password has been updated

La seva contrasenya ha estat actualitzat Approve this translation

Sent!

Enviat! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Si us plau, fixa't que t'has quedat sense vots per aquest fòrum. Et retornarem els vots quan les idees siguin tancades pels administradors. Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Ho sentim, no hem pogut enviar la teva idea ja que estàs fora de vots. Approve this translation

I still want to send a message

Continuo volent enviar el missatge Approve this translation

No results found

No es van trobar resultats Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Hem trobat %{1:articles} que li poden ajudar més ràpid que enviar un missatge. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Hem trobat %{1:articles} i %{2:idees relacionats} que poden ajudar més ràpid que enviar un missatge. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Ens posarem en contacte amb vostè a la brevetat Approve this translation

More matches

Mas partits Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

L'adreça electrònica no té accés a aquest fòrum. Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Les galetes estan desactivades. Accedir al fòrum retroalimentació directament en %{forum_link} o activa les cookies i actualitza la pàgina. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} classificat Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Està segur que desitja eliminar el comentari? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Esteu segur que voleu suprimir la seva idea? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Atès que altres persones donen suport a aquesta idea, no es pot eliminar. Però, pot treure d'aquesta idea i se l'associa amb 'Anonymous' Està segur que desitja donar-se de baixa d'aquesta idea? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Hem trobat %{1:relacionem idees} que és possible que vulgueu comprovar cap a fora. Approve this translation

Voted!

Votat! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

T'enviarem actualitzacions en aquesta idea Approve this translation

Thanks!

Gràcies Approve this translation

Sign in with

Inicieu sessió amb Approve this translation

Sign in to give feedback

Inicieu la sessió per fer comentaris Approve this translation

Please enter a password.

Introduïu una contrasenya. Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Aquest és un fòrum privat. Inicieu la sessió amb un perfil aprovat per accedir. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Esteu segur que voleu suprimir el fitxer adjunt? Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Inicieu la sessió per deixar comentaris Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

No hem pogut enviar la teva puntuació en aquest moment. Approve this translation