Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  49
 3. Reviewed
  26
 4. All
  75
 5. Health
Displaying 51 - 75 of 75

You do not have the necessary permissions to access this content.

No teniu els permisos necessaris per accedir a aquest contingut. Approve this translation

Sign in required to continue

Cal iniciar la sessió per continuar Approve this translation

Remember Me

Recorda'm Approve this translation

Oh no! There's a problem with that Slack workspace

Oh no! Hi ha un problema amb aquest espai de treball Slack Approve this translation

You have some options. You can try:

Teniu algunes opcions. Vostè pot intentar: Approve this translation

Signing in with a different Workspace

Inici de sessió amb un altre espai de treball Approve this translation

Using a different sign in method

Mitjançant un mètode d’inici de sessió diferent Approve this translation

%{link:Adding a new Workspace} to UserVoice

%{link:Afegir una nova àrea} de treball a UserVoice Approve this translation

Please enter your password.

Introduïu la vostra contrasenya. Approve this translation

Verify Email

verificar Correu Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Abans de restablir la contrasenya, hem de verificar el vostre correu electrònic Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Abans de crear el vostre compte, hem de verificar el vostre correu electrònic Approve this translation

First things first!

El primer és el primer! Approve this translation

Create Account

Crear compte Approve this translation

Let\'s create your account!

Creem el vostre compte! Approve this translation

Please enter a valid password.

Introduïu una contrasenya vàlida. Approve this translation

Passwords must match.

Les contrasenyes han de coincidir. Approve this translation

Go to login

Ves a l'inici de sessió Approve this translation

Go to settings

Aneu a la configuració Approve this translation

Current Password

Contrasenya actual Approve this translation

Reset Password

Restablir la contrasenya Approve this translation

Show more login options

Mostra més opcions d'inici de sessió Approve this translation

Show fewer login options

Mostra menys opcions d'inici de sessió Approve this translation

New here?

Nou aquí? Approve this translation

Forgot Password?

Has oblidat la contrasenya? Approve this translation