1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  502
 3. Reviewed
  347
 4. All
  849
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 849

Private forums

Private foorumid Approve this translation

SSL encryption

SSL Approve this translation

Administrators

Administraatorid Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

See on maksimaalne administraatorite arv sinu UserVoice tagasiside foorumis ja kliendiküsimuste registeerimise süsteemis. Approve this translation

Continue reading

Jätka lugemist Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Teade liideti teise teatega. Approve this translation

Idea is a duplicate

Selline ettepanek on juba tehtud Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Domeeni alias ( %{host} ) Ei tööta enam Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Teil on rohkem administraatoritel kui see plaan võimaldab. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Teil on rohkem foorumeid kui see plaan võimaldab. Approve this translation

Helpdesk

Klienditugi Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Tagasiside jaoks Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Nõustun %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Su hääled on otsas selles foorumis. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Palun lisa pealkiri. Approve this translation

The title is too long.

1 Pealkiri on liiga pikk. Approve this translation

The description is too long.

1 Kirjeldus on liiga pikk. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Sa ei saa lisada administraatorid kaudu SSO selle uue kava Approve this translation

already has access

on juba tagatud juurdepääs Approve this translation

You have run out of votes.

Sa ei saa enam hääletada. Sinu hääled on otsas. Approve this translation

Standard

Standard Approve this translation

You must be an admin to access this!

Selle vaatamiseks pead olema administraator. Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Selle vaatamiseks pead olema konto omanik. Approve this translation

Idea has been closed

Idee on suletud Approve this translation

Idea attachments

Idea manuseid Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Adminnid ja soovi kasutajad saavad lisada faile ideedele. Approve this translation

%{time} ago

%{time} tagasi Approve this translation

No response

Vastust Approve this translation

No status

Ilma staatuseta Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Foorum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Muuda juurdepääsu Maine. Approve this translation

Idea no longer exists

Mõte enam ei ole Approve this translation

The comment text can't be blank.

Kommentaari teksti ei saa olla tühi. Approve this translation

New Ticket Reply

New Pilet Vasta Approve this translation

New Comment

Uus kommentaar Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Forum

Uus Forum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Võimaldab oma kasutajatel aidata teil hoida koht korras. Crowdsourced mõõdukalt võimaldab kasutajatel lipu sobimatu ja dubleeritud ideid hoida koorem oma õlgadele. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Täiendav administraatoritel lukustatakse välja admin konsooli. Approve this translation

open ideas

avatud ideedele Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Lõppkasutajate lukustatakse välja täiendavaid foorumeid. Approve this translation

View this user in Inspector

Vaata seda kasutajat Inspector Approve this translation

All tickets

Kõik piletid Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Te saate selle kirja, kuna olete tellinud %{queue} Toetus Queue Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Te saate selle teate, sest te otsustasite saada teavitatud piletid teile määratud Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Te saate selle kirja, sest oled liitunud määramata piletid Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Te saate selle kirja, kuna olete tellinud seda pilet Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Te saate selle teate, sest te otsustasite saada teavitatud kõiki uusi pileteid Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Lõpetage saavad kirju pileteid määratud %{queue} Approve this translation