1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  342
 3. Reviewed
  491
 4. All
  833
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 833

Idea is a duplicate

Selline ettepanek on juba tehtud Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Facebook Plugina tagasiside Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

Your name

1 Sinu nimi Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Nõustun %{1:terms of service} Approve this translation

Set a new password

Sisesta uus salasõna Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Su hääled on otsas selles foorumis. Approve this translation

already has access

1 on juba tagatud juurdepääs Approve this translation

Set Password

Määra parool Approve this translation

Custom Terms of Service

Kohandatud kasutustingimused Approve this translation

You have run out of votes.

1 Sa ei saa enam hääletada. Sinu hääled on otsas. Approve this translation

Standard

Tavaline Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Edasiminekuks on vaja nõustuda kasutustingimustega. Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Selle vaatamiseks pead olema administraator. Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Selle vaatamiseks pead olema konto omanik. Approve this translation

New Ticket

Uue pileti Approve this translation

Idea has been closed

1 Idee on suletud Approve this translation

Idea attachments

Idea manuseid Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Adminnid ja soovi kasutajad saavad lisada faile ideedele. Approve this translation

%{time} ago

%{time} tagasi Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Foorum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

vaadata esialgset ettepanekut Approve this translation

Change access to kudos.

Muuda juurdepääsu Maine. Approve this translation

Idea no longer exists

Mõte läks kaduma Approve this translation

New Ticket Reply

New Pilet Vasta Approve this translation

New Comment

1 Uus kommentaar Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Article

Uus artikkel Approve this translation

New Forum

Uus foorum Approve this translation

Sign in to UserVoice

Logige sisse teenusesse UserVoice Approve this translation

View this user in Inspector

Vaata seda kasutajat Inspector Approve this translation

All tickets

1 Kõik piletid Approve this translation

Support Queues

Probleemid ja järjekorrad Approve this translation

Agents

Ained Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Te saate selle kirja, kuna olete tellinud %{queue} Toetus Queue Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Te saate selle teate, sest te otsustasite saada teavitatud piletid teile määratud Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Te saate selle kirja, sest oled liitunud määramata piletid Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Te saate selle kirja, kuna olete tellinud seda pilet Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Te saate selle teate, sest te otsustasite saada teavitatud kõiki uusi pileteid Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Lõpetage saavad kirju pileteid määratud %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Lahku sellest piletist Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Lõpetage saavad e-postiaadresse määramata piletid Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Lõpetage saavad kirju kõikide uute piletite Approve this translation

Just now

Kohe Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Yesterday

1 Eile Approve this translation

Your Own

Sinu omad Approve this translation

Welcome Email

Tervituskiri Approve this translation

(select)

1 (Vali) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Anna tagasisidet ja kontakt toetust Approve this translation