Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  76
 3. Reviewed
  83
 4. All
  159
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 159

No activity

Tegevust Approve this translation

Manage your views and notifications

Halda oma seisukohti ja teated Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Saate konfigureerida, milline tegevus soovid saada iga oma isiklikke seisukohti. Approve this translation

to

kuni Approve this translation

Merged in:

Liidetud: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Loobu seda seisukohta Approve this translation

Your data export is ready

Sinu andmed eksport on valmis Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Kasutage järgmist linki (s), et laadida oma andmed: Approve this translation

Click here to visit the forum

Vajuta siia, et külastada foorumit Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Täname teid uurimise UserVoice'i eest %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Ettepanek, mida toetasid on suletud. Approve this translation

An idea you support has been updated

Ettepanek, mida toetad, on uuendatud Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Ettepanek, mida jäligisid, on suletud. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Kui soovid, et peatada Meilidest võite %{link:eemaldada oma toetust sellele ideele.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Kui soovid, et peatada Meilidest võite %{link:lõpetada.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

1 %{name} on kutsunud sind UserVoice'i! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Allpool on toodud link ekspordi vanemale versioonile. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Kui teil on selle ümber üles ehitatud protsess, palun uuendage neid, mis töötavad uue versiooniga. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

See ekspordi vanem versioon pole enam saadaval pärast 12. detsember 2016. Approve this translation

Data import

1 Andmete import Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Sinu %{object_type} import on lõppenud. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 kirje edukalt imporditud. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} salvestused edukalt imporditi. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 kirje ei saanud importida. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} kirjeid ei õnnestunud importida. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 kirje ignoreeriti pärast valideerimise puudumist. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} pärast valideerimise ebaõnnestumist ignoreeriti kirjeid. Approve this translation

Status Update:

1 Staatuse uuendus: Approve this translation

No captured text.

1 Pole salvestatud teksti. Approve this translation

User erasure and access report

Kasutaja kustutamise ja juurdepääsu aruanne Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Need kasutajad on kustutanud oma UserVoice'i saidilt Approve this translation

These users have exported their feedback data

Need kasutajad on tagasisideandmeid ekspordinud Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Teie isikuandmete säilitamiseks vajalik tegevus Approve this translation

Feedback added %{text}

Tagasiside on lisatud %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

andis tagasisidet %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Kui soovite profiili või kontot kustutada, vaadake meie juhendit %{link:siin} . Approve this translation

Internal Status Update:

Siseoleku värskendus: Approve this translation

Manage your notifications settings

Hallake oma märguannete seadeid Approve this translation

1 record was successfully deleted.

Üks kirje kustutati edukalt. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} dokumendid kustutati edukalt. Approve this translation

Create an account

Loo konto Approve this translation

No profile with this address

Selle aadressiga kontot pole Approve this translation

You recently requested a password reset for:

Taotlesite hiljuti parooli nullimist: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

Kontrollisime meie süsteemi ja administraatoriprofiili ei ole Approve this translation

If you have a admin profile on this UserVoice account, double check the email address you are using to log in. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Kui teil on selles UserVoice'i kontol administraatoriprofiil, kontrollige sisse logimiseks kasutatavat e-posti aadressi. Võimalik, et teie administraatori profiil on loodud erineva e-posti teel. Approve this translation

Trying to log-in as admin? Double check the email address. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Kas proovite sisse logida administraatorina? Kontrollige e-posti aadressi. Võimalik, et teie administraatori profiil on loodud erineva e-posti teel. Approve this translation

voters

hääletajad Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Sisemist olekut on värskendatud ideel, mille kohta olete klientide tagasiside kogunud. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Sisemist olekut on värskendatud teie järgitava idee puhul. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Sa vangistasid %{count}%{object_name} selle idee jaoks: Approve this translation