1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  540
 3. Reviewed
  331
 4. All
  871
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 871

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 решава „%{resolves_to}“ уместо „%{host}“. Проверите DNS поставке. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 не решава. Може потрајати и до 72 часа како би ваше DNS поставке ступиле на снагу. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Отвори налог Approve this translation

Change Password

1 Промени лозинку Approve this translation

completed

1 завршено Approve this translation

Site

1 Сајт Approve this translation

upgrade

1 догради Approve this translation

Moderation

1 Уређивање Approve this translation

Loading

1 Учитавање Approve this translation

Open

1 Отворено Approve this translation

Custom

1 Прилагођено Approve this translation

Single Sign-On

1 Једнострука пријава Approve this translation

Closed

1 Затворено Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Поставите форум на свој домен (нпр. predlozi.vasdomen.com). Задржава искуство марке и додаје вредност SEO стављањем прилагођеног садржаја на домен. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Корисници могу да прелазе с вашег сајта на Јузервојс без икаквог учлањења. Ово умногоме смањује баријеру у давању повратних информација. Кориснички профили и сличице се могу објединити у Јузервојс ради бољег доживљаја. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Сваком гласачу се додељује десет гласова по форуму. Ово приморава људе да се добро усредсреде за које ће идеје гласати, а то доприноси квалитетнијој повратној информацији. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 О неким стварима је најбоље разговарати приватно. Форум можете ограничити путем е-адресе, е-домена или једноструке пријаве. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Потрошачи и не морају да знају да су напустили ваш сајт. Подесите дизајн Јузервојса (заглавље, подножје и CSS) тако да се поклапа с постојећим изгледом. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Поставке подршке које укључују двадесетчетворочасовно управљање налогом. Approve this translation

Private Forums

1 Приватни форуми Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Већина налога има један форум за опште идеје, а касније се праве додатни форуми за лакше комуницирање корисника с унутрашњим тимом. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL шифровање штити ваше податке. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

1 %{feature_name} нису доступни на вашем текућем плану. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

1 Све алатке за слушање, одговарање и мерење осећања растуће публике. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Додаје зрнасту контролу о томе како препознавач превара ради. Approve this translation

Email address

1 Е-адреса Approve this translation

iPhone Plugin

1 Ајфон прикључак Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Краудсорсинг уређивање Approve this translation

%{num} vote

1 %{num} глас Approve this translation

Fully Customizable Design

1 Целокупан изглед Approve this translation

My tickets

1 Моји тикети Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Име домена је заузето. Контактирајте подршку ако мислите да је ово грешка. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

1 Пуна контрола над задржавањем садржаја, приступа и података. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

1 Идеје су предложене и сагласане на врх. Approve this translation

Everyone else

1 Свако други Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

1 Интеграција и пуно управљање изгледом сајта. Approve this translation

Feedback Tab Widget

1 Језичак за повратне информације Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Категорије вам помажу да сврстате идеје унутар форумâ. Корисници могу да изаберу у којој категорији њихова идеја припада. Approve this translation

See %{link}

1 Посетите %{link} Approve this translation

Advanced Security

1 Напредна безбедност Approve this translation

Profanity filter

1 Филтер за псовке Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Обједините Јузервојс директно с вашим сајтом. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

1 %{feature_name} није доступан на вашем текућем плану. Approve this translation

all values need to be unique

1 све вредности морају бити јединствене Approve this translation

Merge ideas

1 Споји идеје Approve this translation

Advanced management

1 Напредно управљање Approve this translation

Unassigned

1 Недодељено Approve this translation

%{num} votes

1 %{num} гласа Approve this translation

Pre-moderation

1 Преуређивање Approve this translation

Single Sign-On documentation

1 Документација једноструке пријаве Approve this translation