Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  101
 3. Reviewed
  62
 4. All
  163
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 163

Reset your password

2 Поништи лозинку Approve this translation

Welcome!

1 Добро дошли! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

1 Одговор администратора: „%{title}“ Approve this translation

Your access request has been denied

2 Ваш захтев за приступ је одбијен. Approve this translation

from

1 од Approve this translation

Mark as Spam

1 Означи као непожељно Approve this translation

powered by UserVoice

1 покреће Јузервојс Approve this translation

new idea

1 нова идеја Approve this translation

new tickets

1 нови тикети Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

1 %{1: Поново активирајте свој налог} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

1 Одговарање на случајеве је онемогућено Approve this translation

Create a password for your profile!

Направите лозинку за свој профил. Approve this translation

Click here to sign in and add a password

Кликните овде да се пријавите и додате лозинку Approve this translation

No Status

Нема статус Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Послали сте ову поруку унмониторед поштанско сандуче. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Ова веза ће вас пријавите и да вас на страницу где можете да подесите нову лозинку. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} идеје увезене Approve this translation

Import completed

Увоз завршен Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} додао белешку на карту %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} одговорио на карту %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} додељена улазница %{ticket} на %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} додељена улазница %{ticket} вама. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} додељена улазница %{ticket} на %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} променио карту %{ticket} да нераспоређен. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен вама. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Нови нераспоређен карта (%{ticket}) Је примљена. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Нова карта (%{ticket}) Је примљена. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ова порука је послата са "НЕ Одговори" адресу, %{1:идите овде да бисте оставили коментар.} Approve this translation

Forgot your site

Заборавили сте сајт Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Заборавили сте сајт? Ми вам можемо помоћи! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Овде је листа сајтова које су УсерВоице админ он. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Овде је листа сајтова које УсерВоице имају профил на. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Добродошли у Јузервојс Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} додељен %{ticket_count} Карте за вас. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} додељен %{ticket_count} карте за %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Ваша идеја је спојен: ' %{title} ' Approve this translation

Idea merged

Идеја спојила Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} преко %{company} Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Да лозинком заштитите свој профил на %{1:име,} %{2:кликните овде да бисте потврдили Вашу емаил адресу} и пратите упутства. Approve this translation

only showing first 100

само показује прво 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Заробила %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Виа Тицкет # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Виа %{url} Approve this translation

feedback added

Феедбацк додао Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Идеја ти подржана ( %{idea_link} ) Је спојио са сличном идејом: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Хвала на повратним информацијама. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} глас је враћена. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} гласови су враћени. Approve this translation