Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  91
 3. Reviewed
  71
 4. All
  162
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 162

An idea you follow has been updated

1 Идеја коју пратите је ажурирана. Approve this translation

Click here to claim your invitation and create your profile

1 Кликните овде да преузмете позивницу и направите профил Approve this translation

Status update

1 Измена статуса Approve this translation

new ideas

1 нове идеје Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been approved.

1 Ваш захтев за придружење %{name} на %{sitename} је одобрен. Approve this translation

Click here to create your admin profile

1 Кликните овде да направите административни профил Approve this translation

Re

1 Одг Approve this translation

Admin response

1 Одговор администратора Approve this translation

Welcome!

1 Добро дошли! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

1 Одговор администратора: „%{title}“ Approve this translation

Your access request has been denied

2 Ваш захтев за приступ је одбијен. Approve this translation

more

1 више Approve this translation

New idea

1 Нова идеја Approve this translation

Yes

1 Да Approve this translation

from

1 од Approve this translation

Mark as Spam

1 Означи као непожељно Approve this translation

powered by UserVoice

1 покреће Јузервојс Approve this translation

new idea

1 нова идеја Approve this translation

new tickets

1 нови тикети Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

1 Ваш налог је деактивиран и одговарање на тикете је онемогућено. Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

1 %{1: Поново активирајте свој налог} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

1 Одговарање на случајеве је онемогућено Approve this translation

No status

Нема статус Approve this translation

No Status

Нема статус Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Послали сте ову поруку унмониторед поштанско сандуче. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} идеје увезене Approve this translation

Import completed

Увоз завршен Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} додао белешку на карту %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} одговорио на карту %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} додељена улазница %{ticket} на %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} додељена улазница %{ticket} вама. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} додељена улазница %{ticket} на %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} променио карту %{ticket} да нераспоређен. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен вама. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Нови нераспоређен карта (%{ticket}) Је примљена. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Нова карта (%{ticket}) Је примљена. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ова порука је послата са "НЕ Одговори" адресу, %{1:идите овде да бисте оставили коментар.} Approve this translation

Forgot your site

Заборавили сте сајт Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Заборавили сте сајт? Ми вам можемо помоћи! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Овде је листа сајтова које су УсерВоице админ он. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Овде је листа сајтова које УсерВоице имају профил на. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Добродошли у Јузервојс Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} додељен %{ticket_count} Карте за вас. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} додељен %{ticket_count} карте за %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Ваша идеја је спојен: ' %{title} ' Approve this translation

Idea merged

Идеја спојила Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} преко %{company} Approve this translation

ranked

ранкед Approve this translation