Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  90
 3. Reviewed
  76
 4. All
  166
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 90

Get Started

Почните Approve this translation

No status

Нема статус Approve this translation

No Status

Нема статус Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Послали сте ову поруку унмониторед поштанско сандуче. Approve this translation

Import completed

Увоз завршен Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} додао белешку на карту %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} одговорио на карту %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} додељена улазница %{ticket} на %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} додељена улазница %{ticket} вама. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} додељена улазница %{ticket} на %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} променио карту %{ticket} да нераспоређен. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен вама. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Нови нераспоређен карта (%{ticket}) Је примљена. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Нова карта (%{ticket}) Је примљена. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ова порука је послата са "НЕ Одговори" адресу, %{1:идите овде да бисте оставили коментар.} Approve this translation

Forgot your site

Заборавили сте сајт Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Заборавили сте сајт? Ми вам можемо помоћи! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Овде је листа сајтова које су УсерВоице админ он. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Овде је листа сајтова које УсерВоице имају профил на. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Добродошли у Јузервојс Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} додељен %{ticket_count} Карте за вас. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} додељен %{ticket_count} карте за %{queue} . Approve this translation

Idea merged

Идеја спојила Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} преко %{company} Approve this translation

ranked

ранкед Approve this translation

only showing first 100

само показује прво 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Заробила %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Виа Тицкет # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Виа %{url} Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Идеја ти подржана ( %{idea_link} ) Је спојио са сличном идејом: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Хвала на повратним информацијама. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} глас је враћена. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} гласови су враћени. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Дајте повратне информације о другим идејама} да нам помогну одлучи шта да изгради поред. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Виев алл %{n} догадјај (а) у бровсеру Approve this translation

No activity

Нема активности Approve this translation

Manage your views and notifications

Организујте своје ставове и обавештења Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Можете подесити оно активност желите да примате за сваки од ваших личних ставова. Approve this translation

to

у Approve this translation

Merged in:

Спојио у: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Одјавити са овог гледишта Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Идеја сте подржавали је затворен. Approve this translation

An idea you support has been updated

Идеја ли подржавате је ажуриран Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Идеја да пратите је затворен. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Ако желите да престанете да примате ове е-поруке можете уклонити %{link:вашу подршку од ове идеје.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Ако желите да престанете да примате ове е-поруке можете да %{link:одјавите.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} вас је позвао на УсерВоице! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Веза испод старије верзије овог извоза је укључена у наставку. Approve this translation