Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  88
 3. Reviewed
  66
 4. All
  154
 5. Health
Displaying 51 - 88 of 88

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Ако имате било каквих процеса направљених око овога, молимо вас да их ажурирате за рад са новом верзијом изнад. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Ова старија верзија извоза више неће бити доступна након 12. децембра 2016. године. Approve this translation

Data import

Увоз података Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Твоје %{object_type} увоз је завршен. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 запис је успешно увезен. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} записи су успешно увезени. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 записа није увезен. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} евиденције нису увезене. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 запис је занемарен након неуспешне валидације. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} записи су игнорисани након неуспешне валидације. Approve this translation

Status Update:

Ажурирање статуса: Approve this translation

No captured text.

Нема снимљеног текста. Approve this translation

User erasure and access report

Избрисани корисник и извештај о приступу Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Ови корисници су се избрисали са вашег сајта УсерВоице Approve this translation

These users have exported their feedback data

Ови корисници су извезли своје повратне податке Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Потребна је акција да наставите са чувањем ваших личних података Approve this translation

Feedback added %{text}

Додата повратна информација %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Ако желите да избришете профил или налог, погледајте наш водич %{link:овде.} Approve this translation

Internal Status Update:

Унутрашње ажурирање статуса: Approve this translation

Manage your notifications settings

Управљајте поставкама обавештења Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 запис је успешно избрисан. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} записи су успешно избрисани. Approve this translation

voters

гласача Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Интерни статус је ажуриран на основу идеје за коју сте добили коментаре купаца. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Интерни статус је ажуриран на основу идеје коју следите. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Заробљени сте %{count}%{object_name} за ову идеју: Approve this translation

piece of feedback

комад повратне информације Approve this translation

pieces of feedback

комад повратне информације Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Статус је ажуриран на основу идеје за коју сте добили повратне информације корисника: Approve this translation

Access request to UserVoice

Захтев за приступ УсерВоице Approve this translation

Reminder!

Подсетник! Approve this translation

Final Reminder!

Коначни подсетник! Approve this translation

gave feedback about %{url}

dao povratnu informaciju o%{url} Approve this translation

gave feedback

dao povratnu informaciju Approve this translation

Hi!

Здраво! Approve this translation

Your export is now ready to be downloaded. Click the following link(s) to download your export.

Ваш извоз је сада спреман за преузимање. Кликните на следеће везе да бисте преузели свој извоз. Approve this translation

UserVoice Team

УсерВоице тим Approve this translation

Reported by %{n} user(s)

Пријавио је%{n} корисник(и) Approve this translation