General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  142
 3. Reviewed
  101
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 243

started

1 påbegyndt Approve this translation

Sign in

5 Log ind Approve this translation

I suggest you ...

1 Jeg vil foreslå, at… Approve this translation

Terms of service

Brugsbetingelser Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnementet indeholder ikke domæne aliasser Approve this translation

Cancel

1 Annullér Approve this translation

Confirm Password

Bekræft password Approve this translation

does not belong to subdomain

1 hører ikke til subdomæne Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

5 Forummet er lukket. Du kan ikke længere stemme. Approve this translation

planned

2 planlagt Approve this translation

duplicate

kopier Approve this translation

Password confirmation

Bekræftelse af password Approve this translation

other

andet Approve this translation

Admin

1 Administrator Approve this translation

Activity

Handlinger Approve this translation

Forums

Fora Approve this translation

Categories

Kategorier Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Kundefeedback for %{account_name} Approve this translation

under review

1 under bedømmelse Approve this translation

declined

afvist Approve this translation

Password

1 Password Approve this translation

Remember me

2 Husk mig Approve this translation

Enter your idea

Indtast din idé Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

bliver til '%{resolves_to}' i stedet for'%{host}'. Tjek din DNS-opsætning. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

svarer ikke. Det kan tage op til 72 timer, før dine DNS-ændringer er slået igennem. %{link} Approve this translation

Sign up

Opret konto Approve this translation

Change Password

Skift password Approve this translation

completed

1 afsluttet Approve this translation

upgrade

1 opgradering Approve this translation

Loading

Indlæser Approve this translation

Open

1 Åben Approve this translation

Custom

1 Custom Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Hav dit forum sat op på dit eget domæne (f.eks.: feedback.yourdomain.com). Bevarer dit brand og tilfører SEO værdi ved at placere brugergenereret indhold på dit domæne Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Dine brugere kan skifte problemfrit fra dit websted til UserVoice uden behov for registrering. Derved sænkes barriererne mod at give feedback. Dine brugeres profiler og avatarer kan integreres i UserVoice for en mere gnidningsfri brugeroplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Hver vælger tildeles 10 stemmer (pr. forum) til at bruge på ideer, de støtter. Dette tvinger folk til at fokusere på deres top ideer, som giver højere kvalitet feedback. Med denne indstilling kan du indstille antallet af stemmer hver vælgere får på en per forum basis. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 Nogle ting er bedst drøftes privat. Du kan begrænse et forum via e-mail-adresse, via e-mail-domæne eller via Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Dine kunder behøver ikke engang at vide, at de har forladt dit websted. Konfigurer din UserVoice design (sidehoveder, sidefødder og CSS) til at matche din eksisterende look-and-feel. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Flere supportmuligheder herunder 24 / 7 dedikeret account management. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De fleste konti har et forum for generelle idéer og skabe yderligere fora for at bore i emnet med både dine brugere og interne team. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL-kryptering vil holde dine data sikre. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Tilføjer detaljeret kontrol over, hvordan stemmesvindelsdetektoren virker. Approve this translation

Email address

1 E-mail-adresse Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced moderation Approve this translation

My tickets

Mine henvendelser Approve this translation

Everyone else

1 Alle andre Approve this translation

Feedback Tab Widget

1 Feedback Tab widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorier giver dig mulighed for at organisere ideer inden for dine fora. Brugere kan vælge hvilken kategori deres idé tilhører når de foreslår ideer. Approve this translation

is invalid

er ugyldig Approve this translation

Profanity filter

Bandeordsfilter Approve this translation