General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  129
 3. Reviewed
  95
 4. All
  224
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 224

New User Feedback

Ny bruger Feedback Approve this translation

New Ticket Note

Ny billet Bemærk Approve this translation

SLA Warning

SLA Warning Approve this translation

SLA Violation

SLA Overtrædelse Approve this translation

User Traits

Bruger Egenskaber Approve this translation

Account Traits

Konto Egenskaber Approve this translation

Company Insight

Firma Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Jeg støtter ' %{title} '- Hvad synes du? Approve this translation

Multiple forum languages

Flere forum sprog Approve this translation

Have forums in multiple languages

Har fora på flere sprog Approve this translation

never

aldrig Approve this translation

today

i dag Approve this translation

yesterday

i går Approve this translation

%{n} ago

%{n} siden Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Fjern 'Powered By' UserVoice branding. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Vælg hvilke webportalsektioner du vil have synlige. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Aktivér Google Analytics på webportal ved at indtaste Google Analytics-id i indstillinger. Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Din adgangskode kan ikke vises i din e -mail -adresse. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Din e -mail -adresse kan ikke vises i din adgangskode. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Dit e -mail -brugernavn kan ikke vises i din adgangskode. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Giver mulighed for at begrænse adgangen til hele webportalen, baseret på gyldig SSO-token eller autoriseret IP-adresse. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Tillad begrænsning af administratorer til specifikke moduler (feedback, helpdesk og / eller knowledgebase). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Gem brugerdefinerede billetsøgninger til hyppig brug. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Viser engagement niveau på dine email opdateringer. Approve this translation

License types

Licenstyper Approve this translation

Assign seats by license type.

Tildel pladser efter licens. Approve this translation

Support Only

Kun support Approve this translation

Contributor

bidragyder Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Du skal være en feedback admin for at få adgang til dette! Approve this translation

Forum no longer exists

Forum eksisterer ikke længere Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Du har været %{action}%{event} underretninger. %{link:Fortryd} Approve this translation

New Password

nyt kodeord Approve this translation

New feedback

Ny feedback Approve this translation

Create an account

Opret en konto Approve this translation

Have an idea? Share it!

Har du en idé? Del det! Approve this translation

Public status updates

Opdateringer af offentlig status Approve this translation

New votes

Nye stemmer Approve this translation

Internal status updates

Opdateringer af intern status Approve this translation

New NPS®

Ny NPS® Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Send privat e-mail-eksplosioner til abonnenter på en idé Approve this translation

New idea merges

Ny idé smelter sammen Approve this translation

New Idea

Ny idé Approve this translation

Idea Status Update

Idéstatusopdatering Approve this translation

Idea Votes Update

Idéstemmeopdatering Approve this translation

Push Idea

Skub idé Approve this translation

must be deleted for merged idea

skal slettes for en fusioneret idé Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Dette forum er lukket. Ingen flere ideer er tilladt. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Brug den nuværende widget (alias "omnibox," alias "tt (touchpoint toolkit)," også ikke din klassiske widget). Låser også op NPS® Rating-funktioner, som afhænger af widgetten. Approve this translation

no status

ingen status Approve this translation

not routable

ikke routbar Approve this translation