1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  327
 3. Reviewed
  517
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

1 Anonym Approve this translation

What happens if I run out?

Hvad sker der, hvis jeg løber tør? Approve this translation

Share

Del Approve this translation

Done!

1 Færdig! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Du skal godkende UserVoices feedback-system Approve this translation

You have added %{num} %{text}

1 Du har tilføjet %{num} %{text} Approve this translation

saving

gemmer Approve this translation

Vote for this idea

1 Stem på denne idé Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Admins, kan du konfigurér din UserVoice konto for at starte indsamling af feedback. Approve this translation

Load more ideas

Vis flere idéer Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Disse instruktioner er til Admins, så de kan konfigurere deres UserVoice-drevne Feedback-faneblad. Hvis du forsøger at give feedback, så kom tilbage snart! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Log ind på Admin-delen af UserVoice Approve this translation

%{category}

1 %{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Registrer din Facebook-side eller app Approve this translation

View comments (%{num})

1 Vis kommentarer (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Dit nye feedback-faneblad er næsten klar! Approve this translation

Create idea

Opret idé Approve this translation

awaiting moderator approval

afventer godkendelse af moderator Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Denne Facebook-app bruger UserVoices feedback-system til at indsamle feedback. For at kunne oprette ideer, stemme og kommenterer, skal du tillade UserVoices feedback-app og acceptere %{1: servicebetingelser} Approve this translation

Response by %{name}

1 Svar fra %{name} Approve this translation

Update Search

1 Opdater søgning Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Stem på en lignende idé, eller tilføj din egen idé nedenfor Approve this translation

You have %{num} remaining!

1 Du har %{num} tilbage! Approve this translation

All Feedback

Alt Feedback Approve this translation

My Feedback

1 Min Feedback Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Hver person får et begrænset antal stemmer til at fremme de bedste ideer. Hvis du løber tør, så fortvivl ikke, der er en række måder hvor du kan få dine stemmer tilbage! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Du kan ændre antallet af stemmer, som du allerede har afgivet for idéer. Klik på "Min Feedback" fane for at se, hvilke ideer, du har støttet; fjerne stemmer vil give dig mulighed for at stemme og oprette andre ideer. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

1 Du kan også kommentere på enhver idé, uanset hvor mange stemmer du har! Approve this translation

on %{date}

den %{date} Approve this translation

Write a comment

1 Skriv en kommentar Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

1 Sådan konfigureres din UserVoice Feedback Tab Approve this translation

Add your idea

1 Tilføj din idé Approve this translation

What happens if I run out of votes?

1 Hvad sker der, hvis jeg løber tør for stemmer? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

For at oprette idéer, stemme og efterlade kommentarer på andre idéer, er du nødt til at bemyndige UserVoice feedback-system. Vil du gøre det nu? Approve this translation

Request for Permission

1 Anmodning om tilladelse Approve this translation

Sorry, something went wrong.

1 Beklager, men noget gik galt. Approve this translation

A title is required for your idea

1 En titel er nødvendig for din idé Approve this translation

Error!

1 Fejl! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

1 Vær sikker på at du indtaster din ide, før du trykker på "Fortsæt". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Tak for dit forslag. Vi vil offentliggøre den så snart vores admins får en chance for at godkende den. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

1 Ser ud som om du har haft travlt, men bare rolig, så snart en af ​​dine ideer, er afsluttet, vil du få de stemmer tilbage! Approve this translation

Not enough votes!

1 Ikke nok stemmer! Approve this translation

Accepted

1 Accepterede Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

De afgivne stemmer på ideer kommer tilbage til dig, når en admin lukker ideen Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Indsamling af feedback fra dine fans er super nemt! For at vil installere, skal du blot følge disse hurtige trin: Approve this translation

Create one for free!

1 Opret en gratis! Approve this translation

From your Admin Console select:

Fra din Administrationspanel skal du vælge: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

1 Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

1 UserVoice Facebook App er ikke konfigureret Approve this translation

Oh nos!

Åh nej'er! Approve this translation