1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  450
 3. Reviewed
  417
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

Du har ophævet din token for %{application} Approve this translation

Deny

1 Afvis Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

3 Det ser ud til, at Facebook er nede lige nu. Prøv igen om lidt. Approve this translation

Authorize Application

1 Godkend Ansøgning Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Ansøgeren, %{name}, ønsker muligheden for at tilgå og opdatere dine data på UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Vi kunne desværre ikke logge dig ind. Prøv igen. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Din e-mail kan ikke være anonym, hvis du ønsker at logge ind via Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Du skal oplyse en gyldig e-mail-adresse via Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

1 Tillad %{name} adgang til din UserVoice profil? Approve this translation

Allow access

1 Tillad adgang Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentificering mislykkedes: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID autentificering udbyder for %{provider} er ikke tilgængelig i øjeblikket Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Kun administratorer kan logge ind via denne metode. Log venligst på en anden måde. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Det her %{provider} Kontoen er ikke god, den har ingen verificeret e-mail-adresse. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Beklager, vi kunne ikke logge ind. Prøv igen. Approve this translation

started

1 påbegyndt Approve this translation

I suggest you ...

1 Jeg vil foreslå, at… Approve this translation

Terms of service

Brugsbetingelser Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnementet indeholder ikke domæne aliasser Approve this translation

does not belong to subdomain

1 hører ikke til subdomæne Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

5 Forummet er lukket. Du kan ikke længere stemme. Approve this translation

planned

2 planlagt Approve this translation

duplicate

kopier Approve this translation

Password confirmation

Bekræftelse af password Approve this translation

other

andet Approve this translation

Activity

Handlinger Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Kundefeedback for %{account_name} Approve this translation

under review

1 under bedømmelse Approve this translation

declined

afvist Approve this translation

Enter your idea

Indtast din idé Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

bliver til '%{resolves_to}' i stedet for'%{host}'. Tjek din DNS-opsætning. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

svarer ikke. Det kan tage op til 72 timer, før dine DNS-ændringer er slået igennem. %{link} Approve this translation

Change Password

Skift password Approve this translation

completed

1 afsluttet Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Hav dit forum sat op på dit eget domæne (f.eks.: feedback.yourdomain.com). Bevarer dit brand og tilfører SEO værdi ved at placere brugergenereret indhold på dit domæne Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Dine brugere kan skifte problemfrit fra dit websted til UserVoice uden behov for registrering. Derved sænkes barriererne mod at give feedback. Dine brugeres profiler og avatarer kan integreres i UserVoice for en mere gnidningsfri brugeroplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Hver vælger tildeles 10 stemmer (pr. forum) til at bruge på ideer, de støtter. Dette tvinger folk til at fokusere på deres top ideer, som giver højere kvalitet feedback. Med denne indstilling kan du indstille antallet af stemmer hver vælgere får på en per forum basis. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 Nogle ting er bedst drøftes privat. Du kan begrænse et forum via e-mail-adresse, via e-mail-domæne eller via Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Dine kunder behøver ikke engang at vide, at de har forladt dit websted. Konfigurer din UserVoice design (sidehoveder, sidefødder og CSS) til at matche din eksisterende look-and-feel. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Flere supportmuligheder herunder 24 / 7 dedikeret account management. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De fleste konti har et forum for generelle idéer og skabe yderligere fora for at bore i emnet med både dine brugere og interne team. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL-kryptering vil holde dine data sikre. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

1 %{feature_name} er ikke tilgængelige på din nuværende plan. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Tilføjer detaljeret kontrol over, hvordan stemmesvindelsdetektoren virker. Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced moderation Approve this translation

My tickets

Mine henvendelser Approve this translation

Everyone else

1 Alle andre Approve this translation

Feedback Tab Widget

1 Feedback Tab widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorier giver dig mulighed for at organisere ideer inden for dine fora. Brugere kan vælge hvilken kategori deres idé tilhører når de foreslår ideer. Approve this translation