General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  129
 3. Reviewed
  95
 4. All
  224
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 224

Full custom design

Fuld custom design Approve this translation

you need to have at least one value

1 Du skal have mindst én værdi Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Kommer snart! Integrere UserVoice indbygget i din iPhone apps. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Tak fordi, du bekræftede din e-mailadresse. Opret et password for at beskytte din identitet. Approve this translation

already has an outstanding invitation

har allerede en invitation Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Yde støtte til privat forum adgang til hele e-mail-domæner (f.eks *. youdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Begrænse adgangen via e-mail-domæne Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Avancerede valgsvindel indstillinger Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Erstatter automatisk krænkende ord med'*****'. (I øjeblikket kun på engelsk.) Approve this translation

Respond to ideas

Reager på ideer Approve this translation

Email must be valid.

1 E-mail skal være gyldig. Approve this translation

is an admin

er admin Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Yde støtte til privat forum adgang til bestemte IP adresser (fx dit interne netværk). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Flet to eksemplarer ideer med lethed. (Stemmer fra begge ideer kombineres.) Approve this translation

spam

2 spam Approve this translation

Anonymous

1 Anonym Approve this translation

Customize voting

Tilpas afstemning Approve this translation

Domain aliasing

Domæne aliasing Approve this translation

White labeled

Hvid mærket Approve this translation

Private forums

Private fora Approve this translation

SSL encryption

SSL-kryptering Approve this translation

Administrators

Administratorer Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Dette er det max antal af administratorer på din UserVoice tilbagemeldinger forum og billetsystem. Approve this translation

Continue reading

Fortsæt med at læse Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Idéen blevet flettet sammen med en anden. Approve this translation

Idea is a duplicate

Idéen eksisterer allerede Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Feedback til Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Jeg accepterer %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Du har ikke flere stemmer i dette forum. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Giv din idé en titel. Approve this translation

The title is too long.

1 Titlen er for lang. Approve this translation

The description is too long.

1 Beskrivelsen er for lang. Approve this translation

already has access

har allerede adgang Approve this translation

Set Password

Indstil adgangskode Approve this translation

You have run out of votes.

1 Du er løbet tør for stemmer. Approve this translation

Standard

Standard Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Du skal være admin for at få adgang til dette! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Du skal være kontoejeren at få adgang til dette! Approve this translation

Contact support

1 Kontakt support Approve this translation

Give feedback

1 Giv feedback Approve this translation

New Ticket

1 Ny billet Approve this translation

Idea has been closed

1 Idéen er blevet lukket Approve this translation

Idea attachments

Idea vedhæftede filer Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Admins og eventuelt brugere kan vedhæfte filer til ideer. Approve this translation

%{time} ago

%{time} siden Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Ændring adgang til kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Idé eksisterer ikke længere Approve this translation

The comment text can't be blank.

Der skal skrives en kommentar. Approve this translation