Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  14
 3. Reviewed
  86
 4. All
  100
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 100

Sorry, we couldn't submit your request.

Atsiprašome, mes negalėjome pateikti jūsų prašymo. Approve this translation

Choose a File

1 Pasirinkite failą Approve this translation

Remove Attachment

1 Pašalinti priedą Approve this translation

Please sign in

Prašome prisijungti Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

1 Oi! Prašome užpildyti visus būtinus laukelius prieš tęsiant. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

1 Oi! Jūs bandote įkelti failą, kuris yra per didelis. Prašome pridėti mažesnį failą ir bandykite dar kartą. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Sukurkite slaptažodį, kad Jūsų paskyra būtų saugi. Jums bus atsiųstas patvirtinimo el. laiškas su slaptažodžio sukūrimo nuoroda. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Norėdami gauti prieigą, apsaugokite savo paskyrą slaptažodžiu Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Serverio ryšio problemos! Bandykite dar kartą. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Jūs turite sutikti su sąlygomis, jeigu pageidaujate tęsti. Approve this translation

Close window

1 Uždaryti langą Approve this translation

Post another idea

Patalpinti kitą idėją Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Jūsų balsai bus grąžinami, kai jūsų idėja bus uždaryta administratoriaus Approve this translation

Error! Try again.

1 Klaida! Bandykite dar kartą. Approve this translation

Saving

Saugojama Approve this translation

Saved

1 Išsaugota Approve this translation

Passwords must match

1 Slaptažodžiai turi atitikti Approve this translation

Your password has been updated

1 Jūsų slaptažodis buvo atnaujintas Approve this translation

Sent!

1 Išsiųstas! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Atkreipkite dėmesį, kad dabar nebeturite balsų šiame idėjų forume. Jūsų balsai bus grąžinami, kai administratoriai uždarys Jūsų idėjas Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Atsiprašome, mes negalėjome pateikti Jūsų idėjos, nes Jūs nebeturite balsų. Approve this translation

I still want to send a message

1 Aš vis dar noriu, kad siųsti žinutę Approve this translation

No results found

1 Nieko nerasta Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

1 Mes pastebėjome, %{1:straipsnius,} kurie gali padėti jums greičiau nei siunčiant žinutę. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

1 Mes pastebėjome, %{1:straipsnius} ir %{2:susijusias idėjas,} kurios gali padėti jums greičiau nei siunčiant pranešimą. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

1 Mes susisieksime su Jumis artimiausiu metu Approve this translation

More matches

Daugiau atitikmenų nėra Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Jūsų elektroninio pašto adresas neturi priėjimo prie šio forumo. Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-Oh! Slapukai yra išjungti. Prisijunkite prie atsiliepimų forumo tiesiogiai %{forum_link} arba įjunkite slapukus naršyklės nustatymuose ir perkraukite šį puslapį. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} reitingas Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Ar tikrai norite ištrinti komentarą? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

1 Ar tikrai norite ištrinti savo idėją? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Kadangi kiti žmonės remia šią idėją, jūs negalite jos ištrinti. Tačiau, jūs galite pašalinti save iš šios idėjos ir ji bus susijusi su "Anonymous" Ar tikrai norite pašalinti save iš šios idėjos? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Mes radome, %{1:susiję idėjų,} ką jūs galbūt norėsite patikrinti. Approve this translation

Voted!

1 Balsavo! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Mes jums atsiųsime atnaujinimus apie šią idėją Approve this translation

Required Consent

Reikalinga sutikimas Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Sutinku saugoti savo el. Pašto adresą, vardą ir IP adresą. Ši informacija ir bet kokie atsiliepimai, kuriuos aš pateikiu, gali būti naudojami informuojant apie gaminio naujinius. (Galite atsisakyti bet kuriuo metu.) Approve this translation

Thanks!

Dėkoju! Approve this translation

Sign in with

Prisijungti su Approve this translation

Sign in to give feedback

Prisijunkite, kad pateiktumėte atsiliepimus Approve this translation

Please enter a valid email address.

Prašome įvesti galiojantį elektroninio pašto adresą. Approve this translation

Please enter a password.

Įveskite slaptažodį. Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Tai yra privatus forumas. Prisijunkite naudodami patvirtintą profilį. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Ar tikrai norite ištrinti priedą? Approve this translation

%{num} voter

%{num} rinkėjas Approve this translation

%{num} voters

%{num} rinkėjų Approve this translation

We're glad you're here

Džiaugiamės, kad esate čia Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Jei norite pateikti atsiliepimų, prisijunkite Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Šiuo metu negalime pateikti jūsų balo. Approve this translation