Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  8
 3. Reviewed
  60
 4. All
  68
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 68

started

1 pradėta Approve this translation

planned

1 suplanuota Approve this translation

duplicate

dublikatas Approve this translation

other

1 kita Approve this translation

under review

peržiūrima Approve this translation

declined

atmesta Approve this translation

completed

Baigta Approve this translation

Sign out

1 Atsijungti Approve this translation

Message subject

Žinutės tema Approve this translation

spam

šiukšlė Approve this translation

Signed in as %{name}

Prisijungęs kaip %{name} Approve this translation

How can we help you today?

Kaip mes galėtume Jums šiandien padėti? Approve this translation

Sending

Siunčiama Approve this translation

Your message has been received.

Jūsų žinutė gauta. Approve this translation

Submitting

Siunčiama Approve this translation

Your idea has been received.

Jūsų idėja gauta. Approve this translation

Visit %{link}

Apsilankykite %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Jums baigėsi balsai! Approve this translation

We'll email you!

Mes Jums parašysime el. paštu! Approve this translation

open in new window

atidaryti naujame lange Approve this translation

Hide

Paslėpti Approve this translation

%{num} related idea

%{num} susijusi idėja Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} susijusių idėjų Approve this translation

Matches for '%{query}'

Atitinka '%{query}' Approve this translation

searching

ieškoma Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Mums nepavyko priimti balso šiuo metu. Approve this translation

Send another message

Siųsti kitą žinutę Approve this translation

Idea is closed

Idėja įgyvendinta Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Atsiprašome, mes negalėjome pateikti jūsų prašymo. Approve this translation

Choose a File

1 Pasirinkite failą Approve this translation

Remove Attachment

1 Pašalinti priedą Approve this translation

Please sign in

Prašome prisijungti Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

1 Oi! Prašome užpildyti visus būtinus laukelius prieš tęsiant. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

1 Oi! Jūs bandote įkelti failą, kuris yra per didelis. Prašome pridėti mažesnį failą ir bandykite dar kartą. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Norėdami gauti prieigą, apsaugokite savo paskyrą slaptažodžiu Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Serverio ryšio problemos! Bandykite dar kartą. Approve this translation

Contact support

Susisiekite su mumis Approve this translation

Give feedback

1 Pateikite atsiliepimų Approve this translation

Close window

1 Uždaryti langą Approve this translation

Post another idea

Patalpinti kitą idėją Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Jūsų balsai bus grąžinami, kai jūsų idėja bus uždaryta administratoriaus Approve this translation

Error! Try again.

1 Klaida! Bandykite dar kartą. Approve this translation

Saving

Saugojama Approve this translation

Saved

1 Išsaugota Approve this translation

Passwords must match

1 Slaptažodžiai turi atitikti Approve this translation

Your password has been updated

1 Jūsų slaptažodis buvo atnaujintas Approve this translation

Sent!

1 Išsiųstas! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Atkreipkite dėmesį, kad dabar nebeturite balsų šiame idėjų forume. Jūsų balsai bus grąžinami, kai administratoriai uždarys Jūsų idėjas Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Atsiprašome, mes negalėjome pateikti Jūsų idėjos, nes Jūs nebeturite balsų. Approve this translation

I still want to send a message

1 Aš vis dar noriu, kad siųsti žinutę Approve this translation