Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  48
 3. Reviewed
  95
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 143

Mark as Spam

Pažymėti kaip šlamštą Approve this translation

powered by UserVoice

sukūrė UserVoice Approve this translation

new idea

nauja idėja Approve this translation

new tickets

nauji bilietai Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Aktyvuoti paskyrą} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

Atsakymo į bylas funkcija uždrausta Approve this translation

No Status

Nėra statuso Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Jūs išsiuntėte laišką į netikrinamą pašto dėžutę. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} idėjos importuotos Approve this translation

Import completed

Importavimas baigtas Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} pridėjo pastabą prie bilieto %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} atsakė į bilietą %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

1 %{user} priskirtas bilietas %{ticket} į %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

1 %{user} priskirtas bilietas %{ticket} Jums. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} priskirtas bilietas %{ticket} į %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} pakeistas bilietas %{ticket} į nepriskirtas. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Naujas bilietas (%{ticket}) buvo priskirtas į %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

1 Naujas bilietas (%{ticket}) Buvo paskirtas Jums. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

1 Naujas bilietas (%{ticket}) Buvo paskirti į %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Buvo gautas naujas nepriskirtas bilietas (%{ticket}). Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

1 Naujas bilietas (%{ticket}) Buvo gautas. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Šis laiškas yra siunčiamas iš "neatsakoma" adreso, %{1:eikite čia norėdami palikti komentarą.} Approve this translation

Forgot your site

1 Pamiršote savo svetainę Approve this translation

Forgot your site? We can help!

1 Pamiršote savo svetainę? Mes galime Jums padėti! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Čia yra UserVoice svetainių sąrašas, kuriose jūs esate administratorius. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Čia yra UserVoice svetainių sąrašas, kuriose turite prieigą. Approve this translation

Welcome to UserVoice

1 Sveiki atvykę į UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} %{ticket_count} bilietai priskirti jums. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} priskirti %{ticket_count} bilietai %{queue} . Approve this translation

Idea merged

1 Idėja susijungė Approve this translation

%{name} via %{company}

1 %{name} per %{company} Approve this translation

only showing first 100

rodo tik pirmąjį 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

1 Pagauti %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Via bilietų # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Via %{url} Approve this translation

feedback added

atsiliepimas pridėtas Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Idėją, kurią jūs remiate ( %{idea_link} ) Buvo sujungtos su panašia idėja: Approve this translation

Thank you for your feedback.

1 Dėkojame už jūsų atsiliepimus. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

1 %{num} balsas buvo grąžinta jums. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

1 %{num} balsai buvo grąžinta jums. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Palikite atsiliepimus apie kitų idėjas,} kad padėtumėte mums nuspręsti, ką toliau daryti. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Peržiūrėti visus %{n} Renginius, naršyklėje Approve this translation

No activity

Nėra veiklos Approve this translation

Manage your views and notifications

Valdykite savo peržiūras ir priminimus Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Jūs galite konfigūruoti kaip veikla norėtumėte gauti už kiekvieną jūsų asmeninį požiūrį. Approve this translation

to

1 į Approve this translation

Merged in:

1 Susijungė: Approve this translation

Unsubscribe from this view

1 Atsisakyti šio požiūrio Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Jūsų remiama idėja buvo uždaryta. Approve this translation

An idea you support has been updated

Jūsų remiaima idėja buvo atnaujinta Approve this translation