Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  5
 3. Reviewed
  36
 4. All
  41
 5. Health
Displaying all 5

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Byl jste dočasně zablokován po dobu 30 minut z důvodu příliš velkého počtu neúspěšných pokusů. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tuto metodu lze přihlásit pouze administrátoři. Přihlaste se prosím jiným způsobem. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Tento %{provider} účet není dobrý, nemá ověřenou e-mailovou adresu. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Omlouváme se, že vás nemůžeme přihlásit. Zkuste to prosím znovu. Approve this translation

The password and/or email address you entered is incorrect.

Zadané heslo a / nebo e-mailová adresa je nesprávná. Approve this translation