Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  22
 3. Reviewed
  84
 4. All
  106
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 106

%{num} related ideas

%{num} seotud ettepanekud Approve this translation

Matches for '%{query}'

Tulemusi '%{query}' Approve this translation

searching

1 otsin Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

1 Me ei saanud sinu häält salvestada. Approve this translation

Send another message

2 Saada uus teade Approve this translation

Idea is closed

Ettepanek on suletud Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

1 Vabandame, me ei saanud esitada su taotlust. Approve this translation

Choose a File

2 Vali fail Approve this translation

Remove Attachment

1 Eemalda manus Approve this translation

Please sign in

2 Palun logi sisse Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Palun täida kõik kohustustlikud väljad. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Ups! Te üritate laadida faili, mis on liiga suur. Palun lisage väiksem fail ja proovige uuesti. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Loo parool, et kaitsta oma profiili. Saadame sinu e-mailile lingi uue parooli loomiseks. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Määra endale salasõna, et kaitsta oma kasutajakontot Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Probleemid serveriga. Palun proovi uuesti. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Edasiminekuks on vaja nõustuda kasutustingimustega. Approve this translation

Close window

1 Sulge aken Approve this translation

Post another idea

Lisa veel üks ettepanek Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Teie hääled tagastatakse, kui admin sulgeb ettepanekud Approve this translation

Error! Try again.

1 Viga! Palun proovige uuesti. Approve this translation

Saving

1 Salvestamine Approve this translation

Saved

2 Salvestatud Approve this translation

Passwords must match

1 Paroolid peavad sobima Approve this translation

Your password has been updated

Parool on uuendatud Approve this translation

Sent!

1 Saadetud! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Pange tähele, et olete nüüd välja hääled selles foorumis. Teie häälega tagastatakse, kui teie ideed on suletud admin Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Vabandust, aga sinu ettepanekut ei saa esitada, sest sul pole piisavalt hääli. Approve this translation

I still want to send a message

Ma ikka soovite saata sõnum Approve this translation

No results found

Tulemusi pole Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Leidsime %{1:artikleid,} mis võib aidata teil kiiremini kui saata sõnum. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Leidsime, %{1:artikliteks} ja %{2:seotud ideid,} mis aitavad teil kiiremini kui saata sõnum. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Me võtame teiega peagi Approve this translation

More matches

Rohkem vasteid Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Sinu e-posti aadress ei ole juurdepääsu selles foorumis. Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Küpsised on keelatud. Juurdepääs tagasisidet foorum otse %{forum_link} või võimaldavad küpsised brauseri seadeid ja värskendage seda lehekülge. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} kohal Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma kommentaari? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma idee? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Kuna teised inimesed toetavad seda mõtet, siis ei saa seda kustutada. Kuid võite kaotada ennast selle idee ja see on seotud "Anonymous" Oled sa kindel, et tahad eemaldada ennast sellest idee? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Leidsime %{1:seotud ideid,} et võiksite kontrollida. Approve this translation

Voted!

Hääletatud! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Saadame teile selle ettepaneku kohta ka uuendudi Approve this translation

Required Consent

Nõusolek on kohustuslik Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Nõustun oma e-posti aadressi, nime ja IP-aadressi salvestamisega. Seda teavet ja kogu antud tagasisidet saab kasutada tooteotsuste teavitamiseks ja tootearenduste tutvustamiseks. (Võite loobuda igal ajal.) Approve this translation

Thanks!

Aitäh Approve this translation

Sign in with

Logi sisse Approve this translation

Sign in to give feedback

Tagasiside andmiseks logige sisse Approve this translation

Please enter a valid email address.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress. Approve this translation

Please enter a password.

Palun sisesta parool. Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

See on privaatfoorum. Juurdepääsuks logi sisse. Approve this translation