Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  30
 3. Reviewed
  46
 4. All
  76
 5. Health
Displaying 51 - 76 of 76

Passwords must match

Лозинке морају да се подударају Approve this translation

Your password has been updated

Ваша лозинка је ажуриран Approve this translation

Sent!

Послат! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Имајте на уму да сте сада ван гласова за овај форум. Ваш гласова биће враћена када идеје су затворене од стране админ Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Нажалост, нисмо могли да поднесу своју идеју, јер сте ван гласова. Approve this translation

I still want to send a message

И даље желим да пошаљем поруку Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Установили смо %{1:чланке} који вам могу помоћи брже од слања поруке. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Пронашли смо %{1:чланке} и %{2:сродне идеје} које вам могу помоћи да брже од слања поруке. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Ми ћемо вам се ускоро Approve this translation

More matches

Више мечева Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Ух-ох! Колачићи су искључени. Приступите повратне информације директно на форуму %{forum_link} или омогућите колачиће у подешавањима претраживача и освежите ову страницу. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} ранкед Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Да ли сте сигурни да желите да избришете ваш коментар? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Да ли сте сигурни да желите да избришете вашу идеју? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Од других људи подржавају ову идеју, не можете да га избришете. Међутим, можете да уклоните себе из ове идеје и да ће бити повезан са 'Анонимоус' Да ли сте сигурни да желите да уклоните себе од ове идеје? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Пронашли смо %{1:односе идеје} које можете да проверите. Approve this translation

Your password has been reset

Ваша лозинка је ресетована Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Управо смо вам послали е-поруку %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Кликните на везу да бисте креирали лозинку, а затим се вратите овде и пријавите се. Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Направили смо измене да повећамо нашу сигурност и ресетовамо вашу лозинку. Approve this translation

Sign in with

Пријави се са Approve this translation

Sign in to give feedback

Пријавите се да бисте дали повратне информације Approve this translation

Please enter a password.

Молимо унесите лозинку. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Јесте ли сигурни да желите да избришете прилог? Approve this translation

We're glad you're here

Драго нам је што сте овде Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Пријавите се да бисте оставили повратне информације Approve this translation