General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  155
 3. Reviewed
  114
 4. All
  269
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 155

Less Than

Мање од Approve this translation

Today

Данас Approve this translation

You must select a value.

Морате да изаберете вредност. Approve this translation

Add Cc recipient

Додај Цц примаоца Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Нови Тикет Админ Одговор Approve this translation

Custom statuses

Прилагођени статуси Approve this translation

New ideas

Нове идеје Approve this translation

New comments

Нови коментари Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Опозивање се од ове карте Approve this translation

Push Ticket

Пусх Тицкет Approve this translation

The title is too short.

Наслов је сувише кратак. Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Коментар текст %{num} знакова је предугачак. Максимално је %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Е-маил домен у различитим поддомена. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Е-маил не може да одговара емаил адресу подршку заступника Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Сакриј похвала, праћење пиксела и било шта друго што би указивало да улазница није лично е-маил. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Прилагодите подножја е-порука које се шаљу на улазница подносиоцима захтева. Подразумевано је укључујући везу слави. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Мора да има (Деал Бреакер) Approve this translation

Should have (not time critical)

Би требало да имају (не критична) Approve this translation

Nice to have

Лепо је имати Approve this translation

New User Feedback

Нови корисник Феедбацк Approve this translation

New Ticket Note

Нев Тицкет Ноте Approve this translation

SLA Warning

СЛА Упозорење Approve this translation

SLA Violation

СЛА Прекршај Approve this translation

User Traits

Усер Особине Approve this translation

Account Traits

Аццоунт Особине Approve this translation

Company Insight

Компанија Инсигхт Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Подржавам ' %{title} '- Шта ти мислиш? Approve this translation

Multiple forum languages

Мултипле форум језици Approve this translation

Have forums in multiple languages

Хаве блог на више језика Approve this translation

never

никад Approve this translation

today

данас Approve this translation

yesterday

јуче Approve this translation

%{n} ago

%{n} пре Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Уклоните 'Поверед би' УсерВоице брандинг. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Изаберите које секције веб портала желите видјети. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Омогућите Гоогле аналитику на веб порталу тако што ћете унети Гоогле Аналитицс ИД у подешавања. Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Ваша лозинка се не може појавити на вашој адреси е -поште. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Ваша адреса е -поште не може се појавити у вашој лозинки. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Ваше корисничко име е -поште не може се појавити у вашој лозинки. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Дозвољава ограничавање приступа читавом веб порталу, на основу важећег ССО токен или овлашћене ИП адресе. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Дозволите ограничење администратора на одређене модуле (повратне информације, хелпдеск и / или базу знања). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Сачувајте прилагођене карте за често коришћење. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Приказује ниво ангажмана на ажурирањима е-поште. Approve this translation

License types

Типови лиценци Approve this translation

Assign seats by license type.

Додели седишта према типу дозволе. Approve this translation

Support Only

Само подршка Approve this translation

Contributor

Сарадник Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Морате бити администратор за повратне информације да бисте приступили овоме! Approve this translation

Forum no longer exists

Форум више не постоји Approve this translation

Deleted User

Избрисан корисника Approve this translation