General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  152
 3. Reviewed
  130
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 282

updated

1 ажурирано Approve this translation

spam

1 непожељно Approve this translation

Customize voting

1 Прилагоди гласање Approve this translation

Domain aliasing

1 Псеудоними домена Approve this translation

White labeled

1 Означено белом етикетом Approve this translation

Private forums

1 Приватни форуми Approve this translation

SSL encryption

1 SSL шифровање Approve this translation

ideas

1 идеја Approve this translation

Terms of Service

2 Правилник Approve this translation

Administrators

1 Администратори Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Ово је највећи број администратора на форуму за повратне информације и на систему за тикетирање. Approve this translation

Continue reading

Настави читање Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Идеја је спојена с другом идејом Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Идеја је дупликат Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Ваш домен Алиас ( %{host} ) Више неће радити Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Имате више администратори него што овај план дозвољава. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Имате више него што овај план форуме дозвољава. Approve this translation

Helpdesk

1 Служба за помоћ Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Повратне информације за Фејсбук Approve this translation

Single sign-on

1 Пријава Approve this translation

Your name

1 Име Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Прихватам услове %{1:terms of service}а Approve this translation

Set a new password

1 Постави нову лозинку Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 Истрошили сте гласове на овом форуму. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Унесите наслов за своју идеју. Approve this translation

The title is too long.

1 Наслов је предугачак. Approve this translation

The description is too long.

1 Опис је предугачак. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Више нећете моћи да додате администраторима преко ССО на овом новом плану Approve this translation

already has access

1 већ има приступ Approve this translation

Set Password

Постави лозинку Approve this translation

Custom Terms of Service

Прилагођено Услови коришћења услуге Approve this translation

You have run out of votes.

Остали сте без гласова. Approve this translation

Standard

Уобичајено Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Морате прихватити услове да бисте наставили. Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Морате бити администратор да бисте приступили. Approve this translation

You must be the account owner to access this!

2 Морате бити власник налога да бисте приступили. Approve this translation

Idea has been closed

Идеја је затворен Approve this translation

Idea attachments

Идеја прилоге Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Администратори и опционо корисници могу да приложите фајлове идеје. Approve this translation

%{time} ago

%{time} пре Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Форум: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

Виев оригинал идеја Approve this translation

Change access to kudos.

Промена приступа Кудос. Approve this translation

Idea no longer exists

Идеја више не постоји Approve this translation

The comment text can't be blank.

Коментар текст не може бити празно. Approve this translation

New Ticket Reply

Нови Билет Одговор Approve this translation

New Comment

Нови коментар Approve this translation

New Kudo

Нови Кудо Approve this translation

New Forum

Нови форум Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Омогућава корисницима помажу да задржите место уредним. Цровдсоурцед умереност допушта корисника застава неприкладне и дупликат идеје да терет искључен рамена. Approve this translation