General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  136
 3. Reviewed
  107
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 243

%{feature_name} is not available on your current plan.

1 %{feature_name} није доступан на вашем текућем плану. Approve this translation

all values need to be unique

1 све вредности морају бити јединствене Approve this translation

Merge ideas

1 Споји идеје Approve this translation

Advanced management

1 Напредно управљање Approve this translation

Pre-moderation

1 Преуређивање Approve this translation

Single Sign-On documentation

1 Документација једноструке пријаве Approve this translation

You don't have access to this.

1 Немате приступ овоме. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

1 Направите свој заштитни знак. Approve this translation

Email must be present.

1 Е-адреса се мора унети. Approve this translation

Our basic forum

1 Наш основни форум Approve this translation

Restrict access by IP

1 Ограничи приступ по IP адресама Approve this translation

Full custom design

1 Целокупан изглед Approve this translation

you need to have at least one value

1 морате имати бар једну вредност Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Ускоро! Ускладите Јузервојс за рад с програмима на ајфону. Approve this translation

Integration

1 Интеграција Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

1 Хвала вам што сте потврдили своју е-адресу. Направите лозинку да бисте заштитили свој идентитет. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 већ поседује позивницу Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Адреса вашег Јузервојса Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

1 Доделите приступ приватном форуму целим е-доменима (нпр. *.vasdomen.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Ограничи приступ по е-доменима Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Напредне поставке превара у гласању Approve this translation

ID of Forum

1 ID форума Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

1 Одмах замењује псовке са звездицама (само за енглески). Approve this translation

For small groups

1 За мале групе Approve this translation

Respond to ideas

1 Одговори на идеје Approve this translation

Email must be valid.

1 Е-адреса мора бити исправна. Approve this translation

is an admin

1 је администратор Approve this translation

Lite Design Customization

1 Прилагођење простог изгледа Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

1 Доделите приступ приватном форуму одређеним IP адресама (нпр. ваша унутрашња мрежа). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 С лакоћом спојите дупликате идеја. (Гласови из обе идеје се сједињавају.) Approve this translation

Full integration

1 Пуна интеграција Approve this translation

Our best value!

1 Наша најбоља понуда! Approve this translation

updated

1 ажурирано Approve this translation

spam

1 непожељно Approve this translation

Customize voting

1 Прилагоди гласање Approve this translation

Domain aliasing

1 Псеудоними домена Approve this translation

White labeled

1 Означено белом етикетом Approve this translation

Private forums

1 Приватни форуми Approve this translation

SSL encryption

1 SSL шифровање Approve this translation

Administrators

1 Администратори Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Ово је највећи број администратора на форуму за повратне информације и на систему за тикетирање. Approve this translation

Continue reading

Настави читање Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Идеја је спојена с другом идејом Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Идеја је дупликат Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Ваш домен Алиас ( %{host} ) Више неће радити Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Имате више администратори него што овај план дозвољава. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Имате више него што овај план форуме дозвољава. Approve this translation

Helpdesk

1 Служба за помоћ Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Повратне информације за Фејсбук Approve this translation

Single sign-on

1 Пријава Approve this translation