General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  62
 3. Reviewed
  142
 4. All
  204
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 204

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Acordați acces privat la domenii de e-mail (de exemplu, *. Youdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Restricționați accesul după domeniul de e-mail Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Setări avansate pentru prevenirea fraudării voturilor Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Înlocuieşte automat cuvintele profane cu "*****". (Momentan doar în engleză). Approve this translation

Respond to ideas

Răspundeți ideilor noi Approve this translation

Email must be valid.

Adresa de e-mail trebuie să fie validă. Approve this translation

is an admin

este un administrator Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Acordați acces la un forum privat de adrese IP specifice (de exemplu, reţeaua internă). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Eliminați sugestiile duplicat cu usurință. (Voturile acordate celor două sugestii sunt combinate.) Approve this translation

spam

1 spam Approve this translation

Customize voting

Particularizare vot Approve this translation

Domain aliasing

Domeniu aliasing Approve this translation

White labeled

White labeled Approve this translation

Private forums

1 Forumuri private Approve this translation

SSL encryption

1 Criptare SSL Approve this translation

Administrators

Administratori Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Acesta este numărul maxim de administratori pe forum-ul dvs de feedback UserVoice şi sistemul de ticketing. Approve this translation

Continue reading

Continuă să citesti Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Sugestia a fost regrupată într-o nouă sugestie. Approve this translation

Idea is a duplicate

Sugestia este un duplicat. Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Plugin de feedback pentru Facebook Approve this translation

Single sign-on

Single Sign-on Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

sunt de acord cu %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Ați terminat numărul de voturi admise pe acest forum. Approve this translation

already has access

1 are deja acces Approve this translation

Set Password

Seteaza parola Approve this translation

You have run out of votes.

Nu mai aveți voturi Approve this translation

Standard

1 Standard Approve this translation

You must be an admin to access this!

Trebuie să fiți administrator pentru a accesa acest lucru! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Tu trebuie să fiți titularul de cont pentru a accesa acest lucru! Approve this translation

Idea has been closed

Sugestia a fost închisa Approve this translation

Idea attachments

Ataşament. Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Administratorii şi, opţional, utilizatorii pot ataşa fişiere la sugestii. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} în urmă Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Bifat Approve this translation

Change access to kudos.

1 Schimbă accesul la Kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Sugesta nu mai există Approve this translation

New Ticket Reply

Tichete noi Raspunde Approve this translation

New Comment

1 Comentariu nou Approve this translation

New Kudo

Kudo nou Approve this translation

New Forum

Forum nou Approve this translation

View this user in Inspector

Vizualizați acest utilizator în Inspector Approve this translation

All tickets

Toate tichetele Approve this translation

Unauthorized

Neautorizat Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Aţi primit acest mesaj pentru că sunteţi abonat la coada de Suport %{queue} Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Aţi primit acest mesaj pentru că aţi ales să fiți anunţat când vă sunt alocate tichetele Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

1 Aţi primit acest mesaj pentru că sunteţi abonat la bilete nefolosite Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

1 Aţi primit acest mesaj deoarece sunteti abonat la acest bilet Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Aţi primit acest mesaj pentru că aţi ales să fiți anunţat pentru toate tichetele noi Approve this translation