General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  62
 3. Reviewed
  142
 4. All
  204
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 142

started

2 început Approve this translation

I suggest you ...

Îți sugerez ... Approve this translation

Terms of service

Termeni serviciului Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonamentul dvs. nu include aliasing de domenii Approve this translation

does not belong to subdomain

nu apartine de un subdomeniu Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Acest forum s-a închis. Nu se mai poate vota. Approve this translation

planned

1 planificat Approve this translation

duplicate

1 duplicat Approve this translation

Password confirmation

1 Confirmarea parolei Approve this translation

other

1 altele Approve this translation

Activity

2 Activitate Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Feedback-ul Clientului pentru %{account_name} Approve this translation

under review

în analiză Approve this translation

declined

1 refuzat Approve this translation

Enter your idea

Scrieți aici sugestia dvs Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

rezolvați '%{resolves_to}' în loc de '%{host}'. Verificați setările DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

nu se poate rezolva. Pot trece până la 72 de ore până la propagarea schimbărilor de DNS. %{link} Approve this translation

Change Password

Schimbare parola Approve this translation

completed

finalizate Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Configurați-vă forumul pe propriul dvs. domeniu (ex: feedback.yourdomain.com). Păstrați brandul dvs și aduceți un plus de valoare SEO prin adăugarea conţinutului generat de utilizatori în domeniul dvs. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Utilizatorii pot face cu uşurinţă trecerea de la site-ul dvs la UserVoice, fără nicio înregistrare. Acest lucru reduce foarte mult reticența de a da feedback. Profilele utilizatorilor şi imaginile asociate pot fi integrate în UserVoice pentru o experienţă îmbunătățită. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Fiecărui utilizator i se acordă 10 de voturi (pe forum), pentru a partaja propriile sugestii. Acest lucru încurajează utilizatorii să trimită cele mai bune sugestii. Cu această opţiune puteţi seta numărul de voturi primit de fiecare votant. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Unele lucruri trebuie discutate în particular. Puteți limita un forum prin adresa de e-mail, prin domeniul de e-mail sau prin Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Clienții tăi nici nu trebuie să știe că au părăsit site-ul tău. Configurează design-ul UserVoice (antet, subsol și CSS) pentru a se potrivi cu aspectul și funcționalitatea site-ului tău. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Multiple opțiuni de suport, inclusiv administrare de cont dedicată 24/7. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Cele mai multe conturi au un forum de idei generale, şi să crează forumuri suplimentare pentru a fora în subiect, cu atât utilizatorii dvs. si echipa interna. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Criptarea SSL va păstra datele dumneavoastra în siguranţă. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nu sunt disponibile pentru planul tău. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Permite controlarea în detaliu a modului de funcționare a detectorului de fraudă la vot. Approve this translation

iPhone Plugin

Plugin iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Moderare crowdsource Approve this translation

My tickets

Tichetele mele Approve this translation

Everyone else

Toți ceilalți Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget filă de feedback Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Categoriile vă permit să organizați ideile în forumurile dumneavoastră. Utilizatorii pot selecta categoria din care face parte din ideea lor de la momentul în care sugerează idei. Approve this translation

is invalid

este invalid Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrează UserVoice direct de pe site-ul tau. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nu este disponibilă pentru contul dvs. Approve this translation

all values need to be unique

toate valorile trebuie sa fie unice Approve this translation

Merge ideas

Combină sugestii Approve this translation

Pre-moderation

1 Pre-moderare Approve this translation

You don't have access to this.

Tu nu ai acces la aceasta. Approve this translation

Assignee

1 Desemnat Approve this translation

Email must be present.

Adresa de e-mail este obligatorie. Approve this translation

Restrict access by IP

Restricționează accesul după IP Approve this translation

Full custom design

Design personalizat Approve this translation

you need to have at least one value

trebuie să aveți cel puțin o valoare. Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

În curând! Integrarea UserVoice în aplicaţiile iPhone. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Vă mulțumim pentru confirmarea adresei de e-mail. Vă rugăm creați o parolă pentru a proteja identitatea dumneavoastră. Approve this translation

already has an outstanding invitation

are deja o invitatie extraordinară. Approve this translation