General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  62
 3. Reviewed
  142
 4. All
  204
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 62

Domain aliasing

Domeniu aliasing Approve this translation

Single sign-on

Single Sign-on Approve this translation

Set Password

Seteaza parola Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Unauthorized

Neautorizat Approve this translation

(select)

(Selectați) Approve this translation

New ideas

Idei noi Approve this translation

Should have (not time critical)

Ar trebui să aibă (nu timp critic) Approve this translation

SLA Warning

SLA de avertizare Approve this translation

Multiple forum languages

Mai multe limbi pe forum Approve this translation

Have forums in multiple languages

Au forumuri în mai multe limbi Approve this translation

never

niciodată Approve this translation

today

astăzi Approve this translation

yesterday

ieri Approve this translation

%{n} ago

%{n} în urmă Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Selectați ce secțiuni de portal web doriți să fie vizibile. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Permite restricționarea accesului la întregul portal web, pe baza unui token SSO valid sau a unei adrese IP autorizate. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Permiteți restricționarea administratorilor la anumite module (feedback, helpdesk și / sau baze de cunoștințe). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Salvați căutările personalizate ale biletelor pentru o utilizare frecventă. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Afișează nivelul de implicare în actualizările de e-mail. Approve this translation

License types

Tipuri de licențe Approve this translation

Assign seats by license type.

Alocați locurile după tipul de licență. Approve this translation

Support Only

Numai asistență Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Trebuie să fiți un administrator de feedback pentru a accesa acest lucru! Approve this translation

Forum no longer exists

Forumul nu mai există Approve this translation

New Password

Parolă Nouă Approve this translation

New feedback

Feedback nou Approve this translation

Create an account

Creează un cont Approve this translation

New votes

Voturi noi Approve this translation

New NPS®

NPS® nou Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Trimiteți email-uri private către abonați pe o idee Approve this translation

New idea merges

Noua idee se contopește Approve this translation

Idea Status Update

Actualizare stare idee Approve this translation

must be deleted for merged idea

trebuie șters pentru ideea contopită Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Acest forum s-a închis. Nu sunt permise mai multe idei. Approve this translation

not routable

nu este dirijabil Approve this translation

Display name (optional)

Numele afișat (opțional) Approve this translation

Hooray!

Ura! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Sunteți în, pregătindu-vă pagina. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Este necesar accesul la cookie-uri pentru a vă conecta. Vă rugăm să actualizați setările de confidențialitate pentru a activa urmărirea pe mai multe site-uri sau încercați să utilizați un alt browser. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Nu aveți permisiunile necesare pentru a accesa acest conținut. Approve this translation

Sign in required to continue

Conectare necesară pentru a continua Approve this translation

Remember Me

Amintește-ți de mine Approve this translation

Please enter your password.

Va rugam sa introduceti parola. Approve this translation

Verify Email

Verificați e-mail Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Mai întâi trebuie să vă verificăm adresa de e-mail înainte de a vă reseta parola Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Mai întâi trebuie să vă verificăm adresa de e-mail înainte de a vă crea contul Approve this translation

First things first!

Să începem cu începutul! Approve this translation

Create Account

Creează cont Approve this translation

Let\'s create your account!

Să vă creăm contul! Approve this translation