1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  121
 3. Reviewed
  822
 4. All
  943
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 943

by %{username}

2 av %{username} Approve this translation

started

2 påbörjad Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

1 Den epostadressen har redan bekräftats. Tack! Approve this translation

Sign in

4 Logga in Approve this translation

anonymous

3 anonym Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Detta inlägg är för en skyddad UserVoice-sida. För att se skyddade inlägg vänligen prenumerera istället på %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[skyddat av lösenord] Approve this translation

I suggest you ...

1 Jag föreslår att ni ... Approve this translation

Terms of service

2 Villkor för användning Approve this translation

Status

4 Status Approve this translation

an anonymous user

3 en anonym användare Approve this translation

Description

3 Beskrivning Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

Du har dragit tillbaka godkännandet för %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnemangsplanen inkluderar inte domän-aliasing Approve this translation

Comment

3 Kommentar Approve this translation

Settings

3 Inställningar Approve this translation

Search

3 Sök Approve this translation

vote

1 rösta Approve this translation

%{duration} ago

3 %{duration} sedan Approve this translation

does not belong to subdomain

2 tillhör inte sub-domänen Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Detta forum är stängt. Inte längre möjligt att rösta. Approve this translation

planned

planerad Approve this translation

duplicate

duplikat Approve this translation

Password confirmation

3 Bekräftelse av lösenord Approve this translation

other

2 annan Approve this translation

Avatar

4 Avatar Approve this translation

optional

2 frivilligt Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

Ditt bekräftelsemejl har skickats igen. Approve this translation

Category

3 Kategori Approve this translation

Email

4 E-post Approve this translation

Admin

3 Admin Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

1 Beklagar, vi kan inte hitta något konto för '%{email}'. Approve this translation

Activity

3 Aktivitet Approve this translation

White Labeled

Vit-markerad Approve this translation

Categories

5 Kategorier Approve this translation

Open ideas

3 Öppna idéer Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Kundfeedback för %{account_name} Approve this translation

under review

analyseras Approve this translation

Re-send email confirmation

1 Återsänd bekräftelsemejl Approve this translation

What happens if I run out?

2 Vad händer om jag får slut på röster? Approve this translation

declined

avvisad Approve this translation

Comments

2 Kommentarer Approve this translation

%{num} comments

1 %{num} kommentarer Approve this translation

Domain Aliasing

Domän-aliasing Approve this translation

Privacy Policy

2 Integritetspolicy Approve this translation

Feedback

1 Feedback Approve this translation

Your Name

Ditt namn Approve this translation

Remember me

1 Kom ihåg mig Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

4 Tack för att du har bekräftat din e-postadress! Approve this translation

Enter your idea

Skriv din idé Approve this translation