1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  115
 3. Reviewed
  729
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

3 anonym Approve this translation

What happens if I run out?

2 Vad händer om jag får slut på röster? Approve this translation

Share

1 Dela Approve this translation

Done!

1 Klart! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Du måste godkänna UserVoice-feedback-systemet. Approve this translation

You have added %{num} %{text}

1 Du har lagt till %{num} %{text} Approve this translation

saving

1 sparar Approve this translation

Vote for this idea

1 Rösta på denna idé Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Administratörer, konfigurera ert UserVoice-kontoför att börja samla in feedback. Approve this translation

Load more ideas

1 Ladda fler idéer Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Dessa instruktioner är till för administratörer för att konfigurera deras UserVoice-Powered Feedback Tab försöker du lämna feedback försök igen senare. Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Logga in på din UserVoice Adminkonsol Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Registrera din Facebook sida eller app Approve this translation

View comments (%{num})

Visa kommentarer (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Er nya Feedback Tab er nästan klar! Approve this translation

Create idea

Skapa idé Approve this translation

awaiting moderator approval

Avvaktar moderators godkännande Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

1 Denna Facebook app använder UserVoice feedback-systemet för att samla in feedback. För att skapa idéer, rösta och lämna kommentarer måste du tillåta UserVoice feedback app och samtycker till %{1: villkor för tjänsten} Approve this translation

Response by %{name}

Respons av %{name} Approve this translation

Update Search

Uppdatera sökning Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Rösta för en liknande idé eller lägg till din egen idé Approve this translation

You have %{num} remaining!

Du har %{num} kvar! Approve this translation

All Feedback

All respons Approve this translation

My Feedback

Min respons Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Varje person har ett begränsat antal röster för att använda till de bästa idéerna. Oroa dig inte om du inte har några röster kvar, det finns flera sätt att återfå röster. Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Du kan ändra antalet röster du redan använt till idéer. Klicka på "Min feedback" för att se vilka idéer du röstat på. Genom att ta bort din röst tillåts du att rösta på- eller skicka in andra idéer. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Du kan också kommentera på idéer, oavsätt hur många röster du har. Approve this translation

on %{date}

2 på %{date} Approve this translation

Write a comment

3 Skriv en kommentar Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

1 Hur du konfigurerar UserVoice Feedback Tab Approve this translation

Add your idea

Lägg till din idé Approve this translation

What happens if I run out of votes?

2 Vad händer om jag får slut på röster? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

För att skapa idéer, rösta och kommentera måste du godkänna UserVoice's feedback system. Vill du göra det nu? Approve this translation

Request for Permission

Din tillåtelse krävs Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Tyvärr, något gick fel Approve this translation

A title is required for your idea

Det behövs en titel för din idé Approve this translation

Error!

2 Fel! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

3 Se till att du anger din idé innan du trycker på "Fortsätt". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Tack för ditt förslag. Vi kommer att publicera den efter att någon av våra admins godkänt den. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

1 Det ser ut som om du har varit upptagen, men oroa dig inte så fort en av dina idéer är färdiga kommer du att få tillbaka dessa röster. Approve this translation

Not enough votes!

1 Inte tillräckligt med röster! Approve this translation

Accepted

1 Godkänd Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Rösterna du använder på idéer återfås när en admin stängt idén Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Att få feedback från dina fans är superenkelt! För att installera följer du bara dessa enkla steg: Approve this translation

Create one for free!

Skapa en utan kostnad! Approve this translation

From your Admin Console select:

1 Från din Admin Console väljer du: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

1 Om du har några frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

1 UserVoice Facebook App är inte konfigurerad Approve this translation

Oh nos!

Oj nej! Approve this translation