General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  66
 3. Reviewed
  216
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 251 - 282 of 282

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Gebruik de huidige widget (ook bekend als "omnibox", "aka" tt (touchpoint-toolkit), "ook niet uw klassieke widget". Ontgrendelt ook NPS® Ratings-functies, die afhankelijk zijn van de widget. Approve this translation

no status

geen status Approve this translation

is now %{status}

is nu %{status} Approve this translation

not routable

niet routeerbaar Approve this translation

Something went wrong!

Er is iets fout gegaan! Approve this translation

Display name (optional)

Weergavenaam (optioneel) Approve this translation

Hooray!

Hoera! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

U bent binnen, uw pagina klaar maken. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Toegang tot cookies is nodig om u aan te melden. Werk uw privacy-instellingen bij om cross-site tracking mogelijk te maken of probeer een andere browser te gebruiken. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

U heeft niet de benodigde rechten om toegang te krijgen tot deze inhoud. Approve this translation

Sign in required to continue

Inloggen vereist om door te gaan Approve this translation

Remember Me

Onthoud mij Approve this translation

Please enter your password.

Voer uw wachtwoord in. Approve this translation

Create Password

Maak een wachtwoord Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Wachtwoord heeft minimaal 8 tekens nodig Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Het moet ten minste één kleine letter en één hoofdletter hebben Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Het heeft ten minste één symbool nodig ($, !, @, _, *, enz.) Approve this translation

Password must include one number or more

Wachtwoord moet een nummer of meer bevatten Approve this translation

Verify Email

Verifieer Email Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

We moeten eerst uw e-mailadres verifiëren voordat u uw wachtwoord opnieuw instelt Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

We moeten eerst uw e-mailadres verifiëren voordat u uw account aanmaakt Approve this translation

First things first!

Eerste dingen eerst! Approve this translation

Create Account

Maak een account aan Approve this translation

Let\'s create your account!

Laten we uw account aanmaken! Approve this translation

Please enter a valid password.

Voer een geldig wachtwoord in, a.u.b. Approve this translation

Passwords must match.

Wachtwoorden moeten overeenkomen. Approve this translation

Go to login

Ga naar inloggen Approve this translation

Go to settings

Ga naar Instellingen Approve this translation

Current Password

huidig wachtwoord Approve this translation

Reset Password

Wachtwoord opnieuw instellen Approve this translation

Show more login options

Toon meer inlogopties Approve this translation

Show less login options

Minder inlogopties weergeven Approve this translation