General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  66
 3. Reviewed
  216
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 66

Sign in to UserVoice

Log in bij UserVoice Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Pas de footer van e-mails die worden verstuurd naar aanvragers ticket. Standaard op waaronder de Kudos link. Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Verwijder 'Powered By' UserVoice branding. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Selecteer welke webportalsecties u zichtbaar wilt maken. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Google Analytics inschakelen op webportaal door het invoeren van Google Analytics ID in instellingen. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Hiermee kunt u de toegang tot het gehele webportaal beperken, op basis van een geldige SSO-token of een geautoriseerd IP-adres. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Beperk de beperking van beheerders naar specifieke modules (feedback, helpdesk, en / of kennisgebaseerde). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Bewaar aangepaste kaartjeszoeken voor frequent gebruik. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Toont het engagement niveau op uw email updates. Approve this translation

License types

Licentietypen Approve this translation

Assign seats by license type.

Ken zetels toe aan licentietype. Approve this translation

Support Only

Alleen ondersteuning Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

U moet een feedbackadministratie zijn om hier toegang te krijgen! Approve this translation

Forum no longer exists

Forum bestaat niet meer Approve this translation

Required Consent

Vereiste toestemming Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Je bent geweest %{action}%{event} meldingen. %{link:ongedaan maken} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Ik ga akkoord met de opslag van mijn e-mailadres, naam en IP-adres. Deze informatie en eventuele feedback die ik geef, kunnen worden gebruikt om productbeslissingen te informeren en om me op de hoogte te houden van product-updates. (U kunt op elk gewenst moment afmelden.) Approve this translation

New Password

nieuw paswoord Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vul een geldig e-mailadres in. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Heb een idee? Deel het! Approve this translation

Public status updates

Publieke status updates Approve this translation

New votes

Nieuwe stemmen Approve this translation

Internal status updates

Interne statusupdates Approve this translation

New NPS®

Nieuwe NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} kiezer Approve this translation

%{num} voters

%{num} kiezers Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Stuur privé-e-mailontploffingen naar abonnees met een idee Approve this translation

New idea merges

Nieuw idee fuseert Approve this translation

New Idea

Nieuw idee Approve this translation

Idea Status Update

Idee status update Approve this translation

Idea Votes Update

Idee Stemmen Update Approve this translation

Push Idea

Push idee Approve this translation

must be deleted for merged idea

moet worden verwijderd voor samengevoegd idee Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Dit forum is gesloten. Er zijn geen ideeën meer toegestaan. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Gebruik de huidige widget (ook bekend als "omnibox", "aka" tt (touchpoint-toolkit), "ook niet uw klassieke widget". Ontgrendelt ook NPS® Ratings-functies, die afhankelijk zijn van de widget. Approve this translation

no status

geen status Approve this translation

is now %{status}

is nu %{status} Approve this translation

not routable

niet routeerbaar Approve this translation

Something went wrong!

Er is iets fout gegaan! Approve this translation

Display name (optional)

Weergavenaam (optioneel) Approve this translation

Hooray!

Hoera! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

U bent binnen, uw pagina klaar maken. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Toegang tot cookies is nodig om u aan te melden. Werk uw privacy-instellingen bij om cross-site tracking mogelijk te maken of probeer een andere browser te gebruiken. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

U heeft niet de benodigde rechten om toegang te krijgen tot deze inhoud. Approve this translation

Sign in required to continue

Inloggen vereist om door te gaan Approve this translation

Remember Me

Onthoud mij Approve this translation

Please enter your password.

Voer uw wachtwoord in. Approve this translation

Create Password

Maak een wachtwoord Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Wachtwoord heeft minimaal 8 tekens nodig Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Het moet ten minste één kleine letter en één hoofdletter hebben Approve this translation