General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  31
 3. Reviewed
  190
 4. All
  221
 5. Health
Displaying all 31

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Verwijder 'Powered By' UserVoice branding. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Selecteer welke webportalsecties u zichtbaar wilt maken. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Google Analytics inschakelen op webportaal door het invoeren van Google Analytics ID in instellingen. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Hiermee kunt u de toegang tot het gehele webportaal beperken, op basis van een geldige SSO-token of een geautoriseerd IP-adres. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Beperk de beperking van beheerders naar specifieke modules (feedback, helpdesk, en / of kennisgebaseerde). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Bewaar aangepaste kaartjeszoeken voor frequent gebruik. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Toont het engagement niveau op uw email updates. Approve this translation

License types

Licentietypen Approve this translation

Assign seats by license type.

Ken zetels toe aan licentietype. Approve this translation

Support Only

Alleen ondersteuning Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

U moet een feedbackadministratie zijn om hier toegang te krijgen! Approve this translation

Forum no longer exists

Forum bestaat niet meer Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Je bent geweest %{action}%{event} meldingen. %{link:ongedaan maken} Approve this translation

New feedback

Nieuwe feedback Approve this translation

Have an idea? Share it!

Heb een idee? Deel het! Approve this translation

Public status updates

Publieke status updates Approve this translation

New votes

Nieuwe stemmen Approve this translation

Internal status updates

Interne statusupdates Approve this translation

New NPS®

Nieuwe NPS® Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Stuur privé-e-mailontploffingen naar abonnees met een idee Approve this translation

New idea merges

Nieuw idee fuseert Approve this translation

New Idea

Nieuw idee Approve this translation

Idea Status Update

Idee status update Approve this translation

Idea Votes Update

Idee Stemmen Update Approve this translation

Push Idea

Push idee Approve this translation

must be deleted for merged idea

moet worden verwijderd voor samengevoegd idee Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Dit forum is gesloten. Er zijn geen ideeën meer toegestaan. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Gebruik de huidige widget (ook bekend als "omnibox", "aka" tt (touchpoint-toolkit), "ook niet uw klassieke widget". Ontgrendelt ook NPS® Ratings-functies, die afhankelijk zijn van de widget. Approve this translation

no status

geen status Approve this translation

is now %{status}

is nu %{status} Approve this translation

not routable

niet routeerbaar Approve this translation