General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  30
 3. Reviewed
  185
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 201 - 215 of 215

New votes

Nieuwe stemmen Approve this translation

Internal status updates

Interne statusupdates Approve this translation

New NPS®

Nieuwe NPS® Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Stuur privé-e-mailontploffingen naar abonnees met een idee Approve this translation

New idea merges

Nieuw idee fuseert Approve this translation

New Idea

Nieuw idee Approve this translation

Idea Status Update

Idee status update Approve this translation

Idea Votes Update

Idee Stemmen Update Approve this translation

Push Idea

Push idee Approve this translation

must be deleted for merged idea

moet worden verwijderd voor samengevoegd idee Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Dit forum is gesloten. Er zijn geen ideeën meer toegestaan. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Gebruik de huidige widget (ook bekend als "omnibox", "aka" tt (touchpoint-toolkit), "ook niet uw klassieke widget". Ontgrendelt ook NPS® Ratings-functies, die afhankelijk zijn van de widget. Approve this translation

no status

geen status Approve this translation

is now %{status}

is nu %{status} Approve this translation

not routable

niet routeerbaar Approve this translation