Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  64
 3. Reviewed
  79
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 101 - 143 of 143

An idea you follow has been closed.

Ajatus seuraat on suljettu. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Jos haluat lopettaa sähköpostiviestien vastaanottaminen voi %{link:poistaa tukea tätä ajatusta.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Jos haluat lopettaa sähköpostiviestien vastaanottaminen voi %{link:peruuttaa.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} on kutsunut sinut käyttäjän UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Alla oleva linkki tämän viennin vanhempiin versioihin. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Jos sinulla on prosesseja, jotka on rakennettu tämän ympärille, päivitä ne ylläpitämään uutta versiota. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Vienti vanhempi versio ei enää ole käytettävissä 12. joulukuuta 2016 jälkeen. Approve this translation

Data import

Tietojen tuonti Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

teidän %{object_type} tuonti on valmis. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 kirjaa tuotiin onnistuneesti. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} tallennetut tiedot tuotiin onnistuneesti. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 rekisteriä ei tuotu. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} tietueita ei tuotu. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 rekisteriä ei otettu huomioon validoinnin epäonnistumisen jälkeen. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} tietueet jätettiin huomioimatta validoinnin epäonnistumisen jälkeen. Approve this translation

Status Update:

Tila päivitys: Approve this translation

No captured text.

Ei vangittua tekstiä. Approve this translation

User erasure and access report

Käyttäjän poistaminen ja käyttöraportti Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Nämä käyttäjät ovat poistaneet itsensä UserVoice-sivustostasi Approve this translation

These users have exported their feedback data

Nämä käyttäjät ovat toimittaneet palautetietonsa Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Toimet, joita tarvitaan henkilötietojen tallentamisen jatkamiseksi Approve this translation

Feedback added %{text}

Palaute lisätty %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Jos haluat poistaa profiilin tai tilin, katso oppaamme %{link:täältä} . Approve this translation

Internal Status Update:

Sisäinen tilan päivitys: Approve this translation

Manage your notifications settings

Hallinnoi ilmoitusten asetuksia Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 tietue poistettiin onnistuneesti. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} tietueet poistettiin onnistuneesti. Approve this translation

voters

äänestäjät Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Sisäinen tila on päivitetty ideasta, josta olet saanut asiakaspalautetta. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Sisäinen tila on päivitetty seuraavalle idealle. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Sinä vangitit %{count}%{object_name} tätä ajatusta varten: Approve this translation

piece of feedback

pala palautetta Approve this translation

pieces of feedback

palautetta Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Tila on päivitetty idealle, josta olet kerännyt asiakaspalautetta: Approve this translation

Access request to UserVoice

Käyttöpyyntö UserVoicelle Approve this translation

turn on images

Ota kuvat käyttöön Approve this translation

Reminder!

Muistutus! Approve this translation

Final Reminder!

Viimeinen muistutus! Approve this translation

gave feedback about %{url}

antoi palautetta aiheesta%{url} Approve this translation

gave feedback

antoi palautetta Approve this translation

Hi!

Moi! Approve this translation

Your export is now ready to be downloaded. Click the following link(s) to download your export.

Vientisi on nyt valmis ladattavaksi. Lataa vienti napsauttamalla seuraavia linkkejä. Approve this translation

UserVoice Team

UserVoice-tiimi Approve this translation