Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  67
 3. Reviewed
  99
 4. All
  166
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 67

Get Started

Aloita Approve this translation

No Status

Ei statusta Approve this translation

ranked

sijoittui Approve this translation

only showing first 100

vain esittäen ensimmäisen 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Vangiksi %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Via lippu # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Via %{url} Approve this translation

feedback added

palaute lisätty Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Ajatus tuitte ( %{idea_link} ) On sulautunut samanlainen idea: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Kiitos palautteesta. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} äänestys on palautettu sinulle. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} äänet on palautetaan sinulle. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Anna palautetta muiden ideoita} auttaa meitä päättämään mitä rakentaa seuraavaksi. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Näytä kaikki %{n} tapahtuma (s) in selaimessa Approve this translation

No activity

Ei toimintaa Approve this translation

Manage your views and notifications

Hallitse näkemyksiä ja ilmoituksia Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Voit määrittää, mitä toimintaa haluaisit saada jokaisen henkilökohtaisia ​​näkemyksiä. Approve this translation

to

että Approve this translation

Merged in:

Fuusioitiin: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Peruuttaa tämän näkemyksen Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Ajatus tuitte on suljettu. Approve this translation

An idea you support has been updated

Ajatus tuette on päivitetty Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Ajatus seuraat on suljettu. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Jos haluat lopettaa sähköpostiviestien vastaanottaminen voi %{link:poistaa tukea tätä ajatusta.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Jos haluat lopettaa sähköpostiviestien vastaanottaminen voi %{link:peruuttaa.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} on kutsunut sinut käyttäjän UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Alla oleva linkki tämän viennin vanhempiin versioihin. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Jos sinulla on prosesseja, jotka on rakennettu tämän ympärille, päivitä ne ylläpitämään uutta versiota. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Vienti vanhempi versio ei enää ole käytettävissä 12. joulukuuta 2016 jälkeen. Approve this translation

Data import

Tietojen tuonti Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

teidän %{object_type} tuonti on valmis. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 kirjaa tuotiin onnistuneesti. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} tallennetut tiedot tuotiin onnistuneesti. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 rekisteriä ei tuotu. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} tietueita ei tuotu. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 rekisteriä ei otettu huomioon validoinnin epäonnistumisen jälkeen. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} tietueet jätettiin huomioimatta validoinnin epäonnistumisen jälkeen. Approve this translation

Status Update:

Tila päivitys: Approve this translation

No captured text.

Ei vangittua tekstiä. Approve this translation

User erasure and access report

Käyttäjän poistaminen ja käyttöraportti Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Nämä käyttäjät ovat poistaneet itsensä UserVoice-sivustostasi Approve this translation

These users have exported their feedback data

Nämä käyttäjät ovat toimittaneet palautetietonsa Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Toimet, joita tarvitaan henkilötietojen tallentamisen jatkamiseksi Approve this translation

Feedback added %{text}

Palaute lisätty %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Jos haluat poistaa profiilin tai tilin, katso oppaamme %{link:täältä} . Approve this translation

Internal Status Update:

Sisäinen tilan päivitys: Approve this translation

Manage your notifications settings

Hallinnoi ilmoitusten asetuksia Approve this translation

New feedback

Uusi palaute Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 tietue poistettiin onnistuneesti. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} tietueet poistettiin onnistuneesti. Approve this translation