1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  245
 3. Reviewed
  622
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

Je hebt het token voor %{application} ingetrokken Approve this translation

Deny

4 Weigeren Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Facebook lijkt tijdelijk onbereikbaar te zijn. Probeer het later nogmaals. Approve this translation

Authorize Application

3 Aanvraag toestaan Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

De applicatie %{name} vraagt om toegang- en bewerkrechten tot je gegevens op UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Helaas pindakaas, we konden je niet aanmelden. Probeer het opnieuw. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Je e-mailadres mag niet anoniem zijn als je wilt inloggen via Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Je moet een geldig e-mailadres opgeven via Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Wil je %{name} toegang verlenen tot je UserVoice-profiel? Approve this translation

Allow access

Toegang toestaan Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

1 OpenID authenticatie mislukt: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

1 OpenID authenticatie provider voor %{provider} is momenteel niet beschikbaar Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Alleen beheerders kunnen zich via deze methode aanmelden. Log op een andere manier in. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Deze %{provider} account is niet goed, het heeft geen geverifieerd e-mailadres. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Sorry daarvoor, we konden u niet aanmelden. Probeer het opnieuw. Approve this translation

started

7 gestart Approve this translation

I suggest you ...

4 Ik stel voor om ... Approve this translation

Terms of service

10 Gebruiksvoorwaarden Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pakket bevat geen domein aliasing Approve this translation

does not belong to subdomain

6 behoort niet tot subdomein Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

5 Dit forum is gesloten. Stemmen is niet langer toegestaan. Approve this translation

planned

7 gepland Approve this translation

duplicate

3 dubbel Approve this translation

Password confirmation

7 Wachtwoordbevestiging Approve this translation

other

5 andere Approve this translation

Activity

4 Activiteit Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

4 Klantenfeedback voor %{account_name} Approve this translation

under review

4 ter beoordeling Approve this translation

declined

7 afgewezen Approve this translation

Enter your idea

1 Voer uw idee in Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 verwijst naar '%{resolves_to}' in plaats van '%{host}'. Controleer uw DNS-instellingen. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 verwijst nog nergens naar. Het kan tot 72 uur duren voordat DNS-aanpassingen zijn gesynchroniseerd. %{link} Approve this translation

Change Password

1 Wachtwoord wijzigen Approve this translation

completed

2 voltooid Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Zet je forum op je eigen domeinnaam (bijv.: feedback.jouwdomein.nl). Dit behoudt je eigen identiteit en voegt SEO-waarde toe door de user-generated-content op jouw domein Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Uw gebruikers kunnen naadloos overgaan van uw eigen site naar UserVoice zonder dat er enige registratie benodigd is. Dit verlaagt de barrière voor het geven van feedback aanzienlijk. Uw eigen gebruikersprofielen en avatars kunnen worden geïntegreerd in UserVoice voor een naadloze gebruikerservaring. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Elke stemmer krijgt 10 stemmen (per forum) om te besteden aan ideeën die ze ondersteunen. Dit dwingt mensen om zich te concentreren op hun beste ideeën, wat een hogere kwaliteit van feedback oplevert. Met deze optie kun je het aantal stemmen dat elke stemmer krijgt per forum instellen. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Sommige dingen kunnen beter privé besproken worden. Je kunt een forum beperken per e-mail adres, per e-mail domein of via Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Uw klanten zullen niet eens merken dat ze uw site verlaten. Configureer uw UserVoice-ontwerp (kopteksten, voetteksten en CSS) om uw bestaande look-and-feel te weerspiegelen. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

2 Meerdere support opties waaronder 24 / 7 toegewijde account management. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

2 De meeste accounts hebben een forum voor algemene ideeën en maken extra forums om dieper op specifieke onderwerpen in te gaan met gebruikers en medewerkers. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL-encryptie houdt de gegevens veilig. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} zijn niet beschikbaar binnen uw huidige pakket. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Voegt granulaire controle over hoe de stemming fraude melder functioneert. Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone-plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced-moderatie Approve this translation

My tickets

3 Mijn tickets Approve this translation

Everyone else

2 Alle anderen Approve this translation

Feedback Tab Widget

3 Feedback Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Categorieën kunnen helpen bij het organiseren van ideeën binnen je forums. Gebruikers kunnen een categorie kiezen als ze hun ideeën indienen. Approve this translation