1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  165
 3. Reviewed
  685
 4. All
  850
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 850

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced-moderatie Approve this translation

Fully Customizable Design

2 Volledig aanpasbaar design Approve this translation

My tickets

3 Mijn tickets Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Dit domein alias is al in gebruik. Neem contact op met de helpdesk als je van mening bent dat dit een fout is. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

2 Volledige controle over de inhoud, toegang en het bewaren van gegevens. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

2 Ideeën zijn voorgesteld en gestemd tot de top. Approve this translation

Everyone else

2 Alle anderen Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Naadloze integratie en volledige controle over het uiterlijk van je site. Approve this translation

Feedback Tab Widget

3 Feedback Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Categorieën kunnen helpen bij het organiseren van ideeën binnen je forums. Gebruikers kunnen een categorie kiezen als ze hun ideeën indienen. Approve this translation

See %{link}

3 Zie %{link} Approve this translation

Advanced Security

3 Geavanceerde beveiliging Approve this translation

is invalid

5 is ongeldig Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integreer UserVoice direct op je website. Approve this translation

all values need to be unique

5 alle waarden moeten uniek zijn Approve this translation

Advanced management

3 Geavanceerd beheer Approve this translation

Pre-moderation

3 Pre-moderatie Approve this translation

Single Sign-On documentation

3 Single Sign-On documentatie Approve this translation

You don't have access to this.

1 U hebt hier geen toegang toe. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

1 Bouw uw merk op terwijl u uw publiek leert kennen. Approve this translation

Email must be present.

2 E-mail moet ingevuld zijn. Approve this translation

Our basic forum

2 Ons basis forum Approve this translation

Restrict access by IP

3 Beperk de toegang via IP Approve this translation

Full custom design

2 Volledig aangepast design Approve this translation

you need to have at least one value

Je dient minstens één waarde in te vullen Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Binnenkort! Integreer UserVoice binnen je iPhone apps. Approve this translation

Integration

3 Integratie Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Bedankt voor het bevestigen van je e-mailadres. Stel een wachtwoord in om je account te beveiligen. Approve this translation

already has an outstanding invitation

2 heeft al een uitnodiging open staan Approve this translation

Your UserVoice URL

Jouw UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

1 Geef privé forum toegang op e-mailadres domeinen (bijv.: *.domein.nl). Approve this translation

Restrict access by email domain

2 Beperk de toegang via e-mail domein Approve this translation

Advanced vote fraud settings

3 Geavanceerde instellingen stemfraude Approve this translation

ID of Forum

ID van Forum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

2 Vervangt scheldwoorden automatisch met '*****'. (Momenteel alleen in het Engels.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Onbevestigd: Je dient eerst je e-mailadres te bevestigen voordat je e-mailnotificaties kunt ontvangen. %{resend} Approve this translation

For small groups

3 Voor kleine groepen Approve this translation

Respond to ideas

3 Reageren op ideeën Approve this translation

Email must be valid.

2 E-mailadres moet geldig zijn. Approve this translation

is an admin

2 is een beheerder Approve this translation

Lite Design Customization

3 Lite ontwerpaanpassing Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

1 Geef privé forum toegang op specifieke IP-adressen (bijv.: je interne netwerk). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Onbevestigd Je dient eerst je e-mailadres te bevestigen voordat je e-mailberichten kunt ontvangen of een wachtwoord kunt instellen. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 Voeg dubbele ideeën met gemak samen. (Alle stemmen van beide ideeën worden gecombineerd.) Approve this translation

Full integration

2 Volledige integratie Approve this translation

Our best value!

2 Onze beste waarde! Approve this translation

spam

5 spam Approve this translation

Customize voting

2 Stemmen aanpassen Approve this translation

Domain aliasing

3 Domein aliasing Approve this translation

White labeled

3 White label Approve this translation