Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  109
 3. Reviewed
  127
 4. All
  236
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 236

By signing up you agree to our %{link}.

Ved at tilmelde dig accepterer du vores %{link} . Approve this translation

terms of service

hensyn til service Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} person ønsker dette Approve this translation

%{num} people want this

%{num} folk ønsker dette Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Jeg støtter ' %{title} '- Hvad synes du? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} støttede denne idé Approve this translation

%{user} supported this

%{user} støttede dette Approve this translation

Voted!

Stemt! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Vi sender dig opdateringer på denne idé Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Leder du efter flere artikler? Find et emne i indholdsoversigten. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Mere information om svar på %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Indtast aktuel adgangskode Approve this translation

Enter your current password

Indtast din nuværende adgangskode Approve this translation

Your password has been reset

Dit kodeord er blevet nulstillet Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Vi har lige sendt dig en email til %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Klik på linket for at oprette en adgangskode, og kom så tilbage og log ind. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Bare rolig, du kan generere et nyt nulstillet adgangskode link her: Approve this translation

Comments are closed

Kommentarer er lukket Approve this translation

Email notifications for customer feedback

E-mail-meddelelser til kundefeedback Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Vi har foretaget ændringer for at øge vores sikkerhed og har nulstillet dit kodeord. Approve this translation

Export my data

Eksporter mine data Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Anmod om en eksport af dine data for at modtage en kopi af alt indhold, du har indsendt til UserVoice. Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Du har været %{action} meddelelser om denne ide. %{link:Fortryd} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Dine ideer, som andre har støttet og alle kommentarer, tilskrives "Anonym". Dine ideer uden support slettes. Din email adresse og dine personlige data vil blive fjernet fra eksisterende billetter. Approve this translation

Consent confirmation

Samtykke bekræftelse Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Tak fordi du har givet dit samtykke. Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Jeg accepterer} opbevaring af min e-mail-adresse, navn og IP-adresse. Disse oplysninger og eventuelle tilbagemeldinger, jeg giver, kan bruges til at informere produktbeslutninger og underrette mig om produktopdateringer. (Du kan til enhver tid afmelde dig.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Jeg accepterer ikke} opbevaring af mine personlige oplysninger, og jeg ønsker at slette min feedbackprofil og alle personlige data fra dette websted. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Bemærk venligst, at hvis du ikke vælger en mulighed, skal vi slette din feedbackprofil og personlige oplysninger Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Jeg accepterer} %{link:vilkårene for service} . Approve this translation

Opens in new window

Åbner i nyt vindue Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Vil du ændre din sprogindstilling fra %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) til %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Nye og tilbagevendende brugere kan logge ind på UserVoice Approve this translation

Sign in with

Log ind med Approve this translation

Email notifications for ideas you support

Email notifikationer til ideer, du støtter Approve this translation

Please enter a password.

Indtast venligst et kodeord. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Denne ide kan ikke længere redigeres. Approve this translation

Update idea

Opdater ide Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Der opstod en fejl under gemning af kommentaren Approve this translation

(Edited by admin)

(Redigeret af admin) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Dette er et privat forum. Log ind med en godkendt profil for at få adgang. Approve this translation

Jump to Another Forum

Gå til et andet forum Approve this translation

Edit notification settings

Rediger meddelelsesindstillinger Approve this translation

1 search result

1 søgeresultat Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Oversæt ideer og kommentarer Approve this translation

Choose language:

Vælg sprog: Approve this translation

X

x Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Er du sikker på, at du vil slette din vedhæftet fil? Approve this translation

There was an error during translation

Der opstod en fejl under oversættelsen Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Slet idé %{suggestion} Approve this translation