Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  131
 3. Reviewed
  109
 4. All
  240
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 240

Existing idea results

Eksisterende resultater på idéer Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Dette forum er midlertidig lukket, på grund af konto ændringer. Approve this translation

Feedback forums

Feedback fora Approve this translation

Top ideas from the community

1 Top ideer fra fællesskabet Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

1 Feedback og Knowledge Base Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

1 Du er ved at slette din brugerprofil. Dette kan ikke fortrydes! Approve this translation

More articles

Flere artikler Approve this translation

More ideas

Flere ideer Approve this translation

View all ideas in

Se alle idéer i Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Se alle idéer i %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Se alle artikler i %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Slet kommentar fra %{name} på %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Kommentarer til %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Ideer der minder om %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Admin side for %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Se alle artikler i %{title} Approve this translation

View all articles

Se alle artikler Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

En bruger med den e-mail adresse %{email} Der findes allerede. Venligst log ind Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Se alle idéer i kategorien %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Cookies er deaktiveret. Gå feedback forum direkte på %{forum_link} eller aktivere cookies i din browser-indstillinger og opdatere denne side. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Ingen e-mail angivne adresse. Prøv igen. Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Det er de servicevilkår for UserVoice, at den service, der står bag denne støtte portal, ikke for %{name} selv. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Er du sikker på, at du vil slette din kommentar? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Er du sikker på, at du vil slette din ide? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Da andre mennesker støtter denne idé, kan du ikke slette den. Men du kan fjerne dig selv fra denne idé, og det vil være forbundet med 'Anonym' Er du sikker på du vil fjerne dig selv fra denne idé? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Slet forslag %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Er du sikker på, at du vil slette din kommentar? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Slet forslag %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Ved at tilmelde dig accepterer du vores %{link} . Approve this translation

terms of service

hensyn til service Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} person ønsker dette Approve this translation

%{num} people want this

%{num} folk ønsker dette Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Jeg støtter ' %{title} '- Hvad synes du? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} støttede denne idé Approve this translation

%{user} supported this

%{user} støttede dette Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Leder du efter flere artikler? Find et emne i indholdsoversigten. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Mere information om svar på %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Indtast aktuel adgangskode Approve this translation

Enter your current password

Indtast din nuværende adgangskode Approve this translation

Your new password must contain

Din nye adgangskode skal indeholde Approve this translation

At least 8 characters

Mindst 8 tegn Approve this translation

At least 1 lower-case letter

Mindst 1 små bogstaver Approve this translation

At least 1 upper-case letter

Mindst 1 store bogstaver Approve this translation

At least 1 number

Mindst 1 nummer Approve this translation

At least 1 special character

Mindst 1 specialtegn Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Bare rolig, du kan generere et nyt nulstillet adgangskode link her: Approve this translation

Comments are closed

Kommentarer er lukket Approve this translation

Email notifications for customer feedback

E-mail-meddelelser til kundefeedback Approve this translation

Export my data

Eksporter mine data Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Anmod om en eksport af dine data for at modtage en kopi af alt indhold, du har indsendt til UserVoice. Approve this translation