1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1526
 3. Reviewed
  379
 4. All
  1905
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1905

Topic

1 Тема Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

1 нпр. идеје и повратне информације потрошача Approve this translation

%{num} characters max

1 највише %{num} знакова Approve this translation

Success

1 Успешно Approve this translation

JSON / XML

1 JSON/XML Approve this translation

Replies

Odgovora Approve this translation

Download CSV template

Преузми шаблон CSV-а Approve this translation

Request Token URL

1 Затражи новчић адресе Approve this translation

try again

1 покушајте поново Approve this translation

Send and close ticket

1 Пошаљи и затвори тикет Approve this translation

Ticket

1 Тикет Approve this translation

We've removed the ability to specify background colors on a per-forum basis.

Ми смо уклонили могућност да одредите боје позадине на по форуму основи. Approve this translation

The SPF record for %{domain} is invalid; outgoing emails may be marked as spam

СПФ запис за %{domain} је неважећи; одлазећу пошту може да буде означена као спам Approve this translation

Your plan does not allow any more forums.

1 Ваш план не дозвољава више форума. Approve this translation

Your widget client was successfully registered.

1 Ваш клијент за виџет је регистрован. Approve this translation

Background

Позадина Approve this translation

Un-delete

1 Поврати Approve this translation

Value

1 Вредност Approve this translation

Enter a message to send a reply

1 Упишите поруку да бисте послали одговор Approve this translation

Adaptive response

Прилагодљив одговор Approve this translation

and match ANY of the following conditions

и подудара ни са једним од следећих услова Approve this translation

Continue

1 Nastavi Approve this translation

e.g., Your organization's name

1 нпр. назив ваше организације Approve this translation

Feedback Tab Widget

1 Језичак за повратне информације Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Категорије вам помажу да сврстате идеје унутар форумâ. Корисници могу да изаберу у којој категорији њихова идеја припада. Approve this translation

Contact

1 Контакт Approve this translation

Feedback widget demo for %{name}

1 Увод у коришћење справице за повратне информације за %{name} Approve this translation

(none)

1 (ништа) Approve this translation

None

Ništa Approve this translation

Your oauth client was successfully registered.

1 Ваш OAuth клијент је успешно регистрован. Approve this translation

The following optional fields are only applicable if you're building a web application.

1 Следећа необавезна поља утичу само ако правите веб програм. Approve this translation

There was a problem with your CSV file.

1 CSV датотека није исправна. Approve this translation

Close ticket

1 Затвори тикет Approve this translation

Profanity filter

1 Филтер за псовке Approve this translation

multiplied by the votes allowed for each forum

помножено гласова дозвољене за сваки форум Approve this translation

Domain alias

1 Псеудоним домена Approve this translation

or replace:

1 или замени: Approve this translation

Add value

1 Додај вредност Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Обједините Јузервојс директно с вашим сајтом. Approve this translation

Application URL (optional)

1 Адреса програма (необавезно) Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

1 %{feature_name} није доступан на вашем текућем плану. Approve this translation

Full control over the look and feel of your feedback site

Потпуну контролу над изглед и утисак ваше повратне сајта Approve this translation

not verified

1 неодобрено Approve this translation

yes

1 да Approve this translation

<strong>%{num}</strong> rows had errors and were skipped:

%{num} редова има грешака и прескочени су: Approve this translation

Merge ideas

Spoji ideje Approve this translation

Add a note

1 Dodaj belešku Approve this translation

see documentation

1 погледај документацију Approve this translation

Authorize UserVoice to send emails from your own domain. Your default email domain:

Ауторизација за слање е-маил УсерВоице са свог домена. Ваш подразумевани домен е-поште: Approve this translation

Custom HTML

1 Прилагођени HTML Approve this translation