1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1540
 3. Reviewed
  365
 4. All
  1905
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1905

forum icon

1 иконица форума Approve this translation

Forum state

1 Стање форума Approve this translation

Recommended

1 Препоручено Approve this translation

Loading

Učitavanje Approve this translation

Remove logo

1 Уклони логотип Approve this translation

Date

1 Datum Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

1 Корисници могу да праве идеје, гласају и додају коментаре Approve this translation

Require all

1 Затражи све Approve this translation

API key

АПИ кључ Approve this translation

Messages

1 Поруке Approve this translation

Open

1 Отворено Approve this translation

Custom

Prilagođeno Approve this translation

State

1 Стање Approve this translation

Allow any

1 Дозволи све Approve this translation

Preview

1 Прегледај Approve this translation

Failures

1 Неуспеси Approve this translation

Credit card number

1 Број кредитне картице Approve this translation

Forum Name

1 Назив форума Approve this translation

Used to reference your account

Користи се за референтни Ваш налог Approve this translation

Security Code

1 Сигурносни кôд Approve this translation

January

1 Јануар Approve this translation

of the following

1 од следећих Approve this translation

Billing address

1 Адреса за уплату Approve this translation

Account

1 Налог Approve this translation

Notes

1 Beleške Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Омогућава вам да контролишете шта корисници могу да ураде на форуму Approve this translation

Users

1 Корисници Approve this translation

Month

1 Месец Approve this translation

Add

1 Додај Approve this translation

Expiration

1 Истек Approve this translation

Name on card

1 Име на картици Approve this translation

Year

1 Година Approve this translation

Closed

Zatvorena Approve this translation

Hosted subdomain

1 Погоњен поддомен Approve this translation

Votes Allowed

1 Дозвољени су гласови Approve this translation

Require moderator approval

1 Затражи потврду уредника Approve this translation

Custom CSS

1 Прилагођени CSS Approve this translation

Enabled

1 Омогућено Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

нпр. Acme форум (назив производа) Approve this translation

Actions

1 Radnje Approve this translation

Organization name

1 Назив организације Approve this translation

unlimited

1 неограничено Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Поставите форум на свој домен (нпр. predlozi.vasdomen.com). Задржава искуство марке и додаје вредност SEO стављањем прилагођеног садржаја на домен. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Корисници могу да прелазе с вашег сајта на Јузервојс без икаквог учлањења. Ово умногоме смањује баријеру у давању повратних информација. Кориснички профили и сличице се могу објединити у Јузервојс ради бољег доживљаја. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Сваком гласачу се додељује десет гласова по форуму. Ово приморава људе да се добро усредсреде за које ће идеје гласати, а то доприноси квалитетнијој повратној информацији. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 О неким стварима је најбоље разговарати приватно. Форум можете ограничити путем е-адресе, е-домена или једноструке пријаве. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Потрошачи и не морају да знају да су напустили ваш сајт. Подесите дизајн Јузервојса (заглавље, подножје и CSS) тако да се поклапа с постојећим изгледом. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Различити начини подршке, укључујући управљање налогом у било које доба дана. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Већина налога има један форум за опште идеје, а касније се праве додатни форуми за лакше комуницирање корисника с унутрашњим тимом. Approve this translation

Employees

1 Запослени Approve this translation