1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1660
 3. Reviewed
  631
 4. All
  2291
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 2291

From %{start} to %{end}

1 Од %{start} до %{end} Approve this translation

INVOICE

1 РАЧУН Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

1 Јузервојс није успео да обради вашу кредитну картицу %{credit_card}. Approve this translation

Thank you again for your business!

1 Хвала вам на пословању! Approve this translation

Amount PAID

1 НАПЛАЋЕНО Approve this translation

Price

1 Цена Approve this translation

SUMMARY

1 САЖЕТАК Approve this translation

%{n} votes

1 Glasova: %{n} Approve this translation

Appearance

1 Изглед Approve this translation

Message to users

1 Порука за кориснике Approve this translation

Your Company Name

1 Назив компаније Approve this translation

Duplicates

1 Дупликати Approve this translation

Spam filter

1 Филтер за непожељне поруке Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Ако је потврђен избор, овај форум ће бити видљива само овлашћеним корисницима Approve this translation

e.g., This forum is closed.

1 нпр. овај форум је затворен. Approve this translation

Time

1 Време Approve this translation

Export to Excel

Izvezi u Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Аутоматски затвори форум на: Approve this translation

Authorize all Single Sign-On (SSO) users

1 Потврди све кориснике који користе једноструку пријаву (SSO) Approve this translation

Site

Sajt Approve this translation

Sort by newest

1 Поређај по најновијем Approve this translation

Default

1 Подразумевано Approve this translation

Phone number

1 Број телефона Approve this translation

Last active %{duration} ago

1 Последња активност пре %{duration} Approve this translation

Next

1 Sledeće Approve this translation

Logo

1 Логотип Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Постоје грешке које спречавају ово од чувања Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Дозволи корисницима да затраже приступ овом форуму Approve this translation

All

1 Све Approve this translation

%{num} note

1 %{num} белешка Approve this translation

Organization URL

1 Адреса организације Approve this translation

upgrade

1 догради Approve this translation

This is a private forum

1 Ово је приватан форум Approve this translation

What is this

1 Шта је ово Approve this translation

Not spam

1 Није непожељно Approve this translation

%{num} notes

1 %{num} белешке/и Approve this translation

Failure

1 Неуспешно Approve this translation

Flagged as a duplicate by %{n} user(s)

1 Означено као дупликат од стране корисника %{n} user(s) Approve this translation

URL

Адреса Approve this translation

Mark as spam

1 Означи као непожељно Approve this translation

Welcome Message

1 Порука добродошлице Approve this translation

%{n} people are waiting for your response

%{n} особа чека на ваш одговор Approve this translation

Private forum

1 Приватни форум Approve this translation

Moderation

Uređivanje Approve this translation

Details

1 Детаљи Approve this translation

Links

1 Везе Approve this translation

Delete this forum

1 Обриши овај форум Approve this translation

Closes in %{time_in_words}

1 Затвара се у %{time_in_words} Approve this translation

Locks and archives the forum and all of its content. Users will no longer be able to see this forum, and it will not count against your limit.

Закључавање и архиви форума и свих њених садржаја. Корисници више неће моћи да виде овај форум, и неће рачунати против лимит. Approve this translation

By default, sort ideas by

Поређај идеје по Approve this translation