1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1504
 3. Reviewed
  460
 4. All
  1964
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1964

Phone number

1 Број телефона Approve this translation

Next

1 Sledeće Approve this translation

Logo

1 Логотип Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Постоје грешке које спречавају ово од чувања Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Дозволи корисницима да затраже приступ овом форуму Approve this translation

All

1 Све Approve this translation

Organization URL

1 Адреса организације Approve this translation

upgrade

1 догради Approve this translation

This is a private forum

1 Ово је приватан форум Approve this translation

What is this

1 Шта је ово Approve this translation

Not spam

1 Није непожељно Approve this translation

Failure

1 Неуспешно Approve this translation

URL

Адреса Approve this translation

Mark as spam

1 Означи као непожељно Approve this translation

Welcome Message

1 Порука добродошлице Approve this translation

Moderation

Uređivanje Approve this translation

Details

1 Детаљи Approve this translation

Links

1 Везе Approve this translation

Delete this forum

1 Обриши овај форум Approve this translation

By default, sort ideas by

Поређај идеје по Approve this translation

Create

1 Направи Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Псеудоним домена захтева прилагођену белешку CNAME DNS Approve this translation

%{n} vote

1 %{n} глас Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

нпр. „Како да побољшамо Acme?“ Approve this translation

Dashboard

1 Командна табла Approve this translation

manage authorized users

1 управљај потврђеним корисницима Approve this translation

name

1 име Approve this translation

forum icon

1 иконица форума Approve this translation

Previous

1 Prethodno Approve this translation

Forum state

1 Стање форума Approve this translation

Recommended

1 Препоручено Approve this translation

Loading

Učitavanje Approve this translation

Remove logo

1 Уклони логотип Approve this translation

Date

1 Datum Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

1 Корисници могу да праве идеје, гласају и додају коментаре Approve this translation

Require all

1 Затражи све Approve this translation

API key

АПИ кључ Approve this translation

Messages

1 Поруке Approve this translation

Open

1 Отворено Approve this translation

Custom

Prilagođeno Approve this translation

State

1 Стање Approve this translation

Allow any

1 Дозволи све Approve this translation

Preview

1 Прегледај Approve this translation

Failures

1 Неуспеси Approve this translation

Credit card number

1 Број кредитне картице Approve this translation

Forum Name

1 Назив форума Approve this translation

Used to reference your account

Користи се за референтни Ваш налог Approve this translation

Security Code

1 Сигурносни кôд Approve this translation

January

1 Јануар Approve this translation

of the following

1 од следећих Approve this translation