1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1539
 3. Reviewed
  371
 4. All
  1910
 5. Health
Displaying 1901 - 1910 of 1910

Disabled in trial

Онемогућено у суђењу Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users report inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Омогућава вашим корисницима да вам помогну да место буде уредно. Модерирање у скупу корисника омогућава корисницима да пријаве неприкладне и дуплиране идеје како би вам бременили терет. Approve this translation

Allow users to report inappropriate content

Дозволите корисницима да пријаве неприкладан садржај Approve this translation

Reporting

Извештавање Approve this translation

Note: Ideas that have already been approved by an admin, or whose status has been updated, will not get sent back to moderation when reported by a user.

Напомена: Идеје које је већ одобрио администратор или чији је статус ажуриран, неће бити враћене на модерацију када их корисник пријави. Approve this translation

Content with more votes require more reports before action is taken.

Садржај са више гласова захтева више извештаја пре него што се предузме радња. Approve this translation

Ideas Flagged As Important

Идеје означене као важне Approve this translation

When an idea is flagged by an internal team member

Када идеју означи интерни члан тима Approve this translation

Assigned Ideas

Додијељене идеје Approve this translation

When an idea is assigned to you by an internal team member

Када вам идеју додели интерни члан тима Approve this translation