1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1592
 3. Reviewed
  719
 4. All
  2311
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 2311

Unconfirmed: %{resend}

Sense confirmar: %{resend} Approve this translation

Platinum

Platí Approve this translation

Save

Desar Approve this translation

Gold

Or Approve this translation

is only valid for Beta accounts

només és vàlid per comptes Beta Approve this translation

Single Sign On

Identificació Única Approve this translation

Custom Design

Disseny Personalitzat Approve this translation

Deleted

Borrat Approve this translation

Profile Integration

Integració de Perfil Approve this translation

Spam

Spam Approve this translation

Cancel

Cancel·la Approve this translation

Uncategorized

Sense categoritzar Approve this translation

Email Support

Atenció per correu electrònic Approve this translation

Title

Títol Approve this translation

Tin

Estany Approve this translation

Open Source Projects

Projectes Open Source Approve this translation

Update

Actualitza Approve this translation

White Labeled

Marca Blanca Approve this translation

Forums

Fòrums Approve this translation

Forum

Fòrum Approve this translation

Categories

Categories Approve this translation

Free

De franc Approve this translation

Domain Aliasing

Àlies de Dominis Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Si veus %{image} a sobre vol dir que no tens un Gravatar per aquesta adreça o que no està valorat G. Aconsegueix-ne un de franc a %{link} Approve this translation

Send

Envia Approve this translation

Password

Contrasenya Approve this translation

Sign-in Successful

Identificació correcta Approve this translation

Phone Support

Atenció telefònica Approve this translation

Silver

Plata Approve this translation

Click here to upgrade your account:

Clica aquí per millorar el teu compte: Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

Hem carregat a la teva targeta de crèdit %{amount}$ Approve this translation

Idea held for approval

Idea pendent d'aprovar Approve this translation

Approve

Aprovar Approve this translation

Unsubscribe

Donar-se de baixa Approve this translation

Credit card billed

Facturat per Targeta de crèdit Approve this translation

The UserVoice Team

L'equip de UserVoice Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Gràcies per fer servir UserVoice. Approve this translation

QUESTIONS OR CONCERNS?

Preguntes o dubtes? Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

La teva factura de UserVoice per %{domain} Approve this translation

Ignore Flags

Ignora Marques Approve this translation

Deny

Denega Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

Vés a %{link} per actualitzar la informació de la teva targeta de crèdit i ho tornarem a provar! Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

Aquest càrrec cobreix el teu compte fins el %{date}. T'arribarà la factura un altre cop d'aquí a un mes. Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

Aquesta és una FACTURA del teu compte de UserVoice Approve this translation

From %{start} to %{end}

Des de %{start} fins %{end} Approve this translation

INVOICE

FACTURA Approve this translation

commented on

comentat a Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

UserVoice no ha pogut processar la teva targeta de crèdit %{credit_card}. Approve this translation

Thank you again for your business!

Gràcies un altre cop pel teu projecte! Approve this translation

Amount PAID

Total PAGAT Approve this translation