1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1531
 3. Reviewed
  378
 4. All
  1909
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1909

Description

Descripció Approve this translation

Comment

Comentari Approve this translation

Deleted

Borrat Approve this translation

Spam

Spam Approve this translation

%{duration} ago

fa %{duration} Approve this translation

Forums

Fòrums Approve this translation

Forum

Fòrum Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Si veus %{image} a sobre vol dir que no tens un Gravatar per aquesta adreça o que no està valorat G. Aconsegueix-ne un de franc a %{link} Approve this translation

Send

Envia Approve this translation

Credit card billed

Facturat per Targeta de crèdit Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

Aquest càrrec cobreix el teu compte fins el %{date}. T'arribarà la factura un altre cop d'aquí a un mes. Approve this translation

From %{start} to %{end}

Des de %{start} fins %{end} Approve this translation

Amount PAID

Total PAGAT Approve this translation

Price

Preu Approve this translation

SUMMARY

RESUM Approve this translation

%{n} votes

%{n} vots Approve this translation

Your Company Name

Nom de la seva companyia Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Si es marca, aquest fòrum només serà visible per als usuaris autoritzats Approve this translation

Time

Temps Approve this translation

Export to Excel

Exporta a Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Tancar automàticament fòrum en: Approve this translation

Default

Defecte Approve this translation

Phone number

Número de telèfon Approve this translation

Logo

Logo Approve this translation

General Settings

Configuració general Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Hi ha errors que impedeixen que això es desi Approve this translation

User

Usuari Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Permetre als usuaris a sol · licitar l'accés a aquest fòrum Approve this translation

Organization URL

URL de l'organització Approve this translation

upgrade

millora Approve this translation

This is a private forum

Aquest és un fòrum privat Approve this translation

What is this

Què és això Approve this translation

Not spam

No és spam Approve this translation

Failure

Fracàs Approve this translation

URL

URL Approve this translation

Mark as spam

Marca com a spam Approve this translation

Welcome Message

Missatge de Benvinguda Approve this translation

Moderation

Moderació Approve this translation

Details

Detalls Approve this translation

Created

Creat Approve this translation

Links

Enllaços Approve this translation

Delete this forum

Eliminar aquest fòrum Approve this translation

By default, sort ideas by

Per defecte, ordena idees per Approve this translation

Create

Crear Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Els àlies de dominis requereixen un registre DNS CNAME personalitzat Approve this translation

%{n} vote

%{n} vot Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

per exemple, com podem millorar Acme? Approve this translation

Dashboard

Consola Approve this translation

manage authorized users

administrar usuaris autoritzats Approve this translation

name

nom Approve this translation