1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1490
 3. Reviewed
  465
 4. All
  1955
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1955

All

Tots Approve this translation

Organization URL

URL de l'organització Approve this translation

upgrade

millora Approve this translation

This is a private forum

Aquest és un fòrum privat Approve this translation

What is this

Què és això Approve this translation

Not spam

No és spam Approve this translation

Failure

Fracàs Approve this translation

URL

URL Approve this translation

Mark as spam

Marca com a spam Approve this translation

Welcome Message

Missatge de Benvinguda Approve this translation

Moderation

Moderació Approve this translation

Details

Detalls Approve this translation

Links

Enllaços Approve this translation

Delete this forum

Eliminar aquest fòrum Approve this translation

By default, sort ideas by

Per defecte, ordena idees per Approve this translation

Create

Crear Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Els àlies de dominis requereixen un registre DNS CNAME personalitzat Approve this translation

%{n} vote

%{n} vot Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

per exemple, com podem millorar Acme? Approve this translation

Dashboard

Consola Approve this translation

manage authorized users

administrar usuaris autoritzats Approve this translation

name

nom Approve this translation

forum icon

fòrum icona Approve this translation

Previous

Anterior Approve this translation

Forum state

Fòrum estat Approve this translation

Recommended

Recomanat Approve this translation

Remove logo

Treure logo Approve this translation

Date

Data Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Els usuaris poden crear idees, votar i afegir comentaris Approve this translation

Require all

Exigir a tots Approve this translation

API key

Clau de l'API Approve this translation

Messages

Missatges Approve this translation

Open

Obert Approve this translation

Custom

Personalitzat Approve this translation

State

Estat Approve this translation

Allow any

Permetre que qualsevol Approve this translation

Preview

Previsualitza Approve this translation

Failures

Falles Approve this translation

Credit card number

Número de targeta Approve this translation

Forum Name

Fòrum Nom Approve this translation

Used to reference your account

S'utilitza per fer referència al seu compte Approve this translation

Security Code

Codi de seguretat Approve this translation

January

Gener Approve this translation

of the following

de la Approve this translation

Single Sign-On

Identificació Única Approve this translation

Billing address

Direcció de facturació Approve this translation

Account

Compte Approve this translation

Notes

Notes Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Permet controlar el que els usuaris poden fer en el fòrum Approve this translation

Users

Usuaris Approve this translation