Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1660
 3. Reviewed
  643
 4. All
  2303
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 2303

Unconfirmed: %{resend}

Sense confirmar: %{resend} Approve this translation

Platinum

Platí Approve this translation

Save

Desar Approve this translation

Gold

Or Approve this translation

Status

Status Approve this translation

is only valid for Beta accounts

només és vàlid per comptes Beta Approve this translation

Description

Descripció Approve this translation

Single Sign On

Identificació Única Approve this translation

Custom Design

Disseny Personalitzat Approve this translation

Comment

Comentari Approve this translation

Deleted

Borrat Approve this translation

Profile Integration

Integració de Perfil Approve this translation

Settings

Configuració Approve this translation

Search

Cerca Approve this translation

vote

vot Approve this translation

%{duration} ago

fa %{duration} Approve this translation

Email Support

Atenció per correu electrònic Approve this translation

Title

Títol Approve this translation

Tin

Estany Approve this translation

optional

opcional Approve this translation

Category

Categoria Approve this translation

Email

Correu electrònic Approve this translation

Admin

Administrador Approve this translation

Open Source Projects

Projectes Open Source Approve this translation

Update

Actualitza Approve this translation

White Labeled

Marca Blanca Approve this translation

Forums

Fòrums Approve this translation

Forum

Fòrum Approve this translation

Open ideas

Idees obertes Approve this translation

Re-send email confirmation

Tornar a enviar el correu electrònic de confirmació. Approve this translation

Free

De franc Approve this translation

Comments

Comentaris Approve this translation

Domain Aliasing

Àlies de Dominis Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Si veus %{image} a sobre vol dir que no tens un Gravatar per aquesta adreça o que no està valorat G. Aconsegueix-ne un de franc a %{link} Approve this translation

Send

Envia Approve this translation

Privacy Policy

Política de Privacitat Approve this translation

Feedback

Feedback Approve this translation

Phone Support

Atenció telefònica Approve this translation

Silver

Plata Approve this translation

Click here to upgrade your account:

Clica aquí per millorar el teu compte: Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

Hem carregat a la teva targeta de crèdit %{amount}$ Approve this translation

Credit card billed

Facturat per Targeta de crèdit Approve this translation

The UserVoice Team

L'equip de UserVoice Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Gràcies per fer servir UserVoice. Approve this translation

QUESTIONS OR CONCERNS?

Preguntes o dubtes? Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

La teva factura de UserVoice per %{domain} Approve this translation

Deny

Denega Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

Vés a %{link} per actualitzar la informació de la teva targeta de crèdit i ho tornarem a provar! Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

Aquest càrrec cobreix el teu compte fins el %{date}. T'arribarà la factura un altre cop d'aquí a un mes. Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

Aquesta és una FACTURA del teu compte de UserVoice Approve this translation