1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  483
 3. Reviewed
  377
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 851 - 860 of 860

Please enter a message

Lūdzu, ievadiet ziņu Approve this translation

You are not authorized to access this content

Jums nav tiesību piekļūt šim saturam Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Šobrīd serveris ir nedaudz aizņemts. Sēdieties cieši un mēs turpināsim mēģināt vai jūs varat atgriezties vēlāk. Approve this translation

What should we build next?

Ko mums vajadzētu veidot nākamo? Approve this translation

Loading...

Ielādē ... Approve this translation

All done. Thank you!

Viss pabeigts. Paldies! Approve this translation

also chose

arī izvēlējās Approve this translation

No preference. Ask me another...

Nav priekšrocību. Uzdod man citu ... Approve this translation

Unknown state?

Nezināma valsts? Approve this translation

Restart preview

Restartējiet priekšskatījumu Approve this translation