1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  449
 3. Reviewed
  362
 4. All
  811
 5. Health
Displaying 801 - 811 of 811

Taking screenshot

Ņemot ekrānuzņēmums Approve this translation

This is taking longer than expected

Tas aizņem vairāk laika, nekā gaidīts Approve this translation

Please select a category

Lūdzu, izvēlieties kategoriju Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Viena persona %{heart:vēlas} šo ideju Approve this translation

Please describe your idea

Lūdzu, raksturojiet savu ideju Approve this translation

Please enter a message

Lūdzu, ievadiet ziņu Approve this translation

You are not authorized to access this content

Jums nav tiesību piekļūt šim saturam Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Šobrīd serveris ir nedaudz aizņemts. Sēdieties cieši un mēs turpināsim mēģināt vai jūs varat atgriezties vēlāk. Approve this translation

Summarize your idea

Apkopo savu ideju Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Jūsu ideja ir publicēta mūsu %{link:atsauksmju forumā} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Norādiet savu e-pasta adresi, lai balsotu un saņemtu jaunumus par šo ideju. Approve this translation