Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  104
 3. Reviewed
  138
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 242

started

uzsākts Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

2 Paldies! Tavs e-pasts jau ir apstiprināts. Approve this translation

Sign in

Autorizēties Approve this translation

Search

Meklēt Approve this translation

Cancel

Atcelt Approve this translation

planned

plānots Approve this translation

duplicate

dublikāts Approve this translation

other

cits Approve this translation

Avatar

Avatārs Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

2 Tev tika atkārtoti nosūtīts apstiprinājuma e-pasts Approve this translation

Category

Kategorija Approve this translation

Categories

Kategorijas Approve this translation

under review

tiek izskatīts Approve this translation

declined

noraidīts Approve this translation

Privacy Policy

Privātuma Noteikumi Approve this translation

Your Name

Jūsu vārds Approve this translation

Password

Parole Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

2 Paldies par Tavas e-pasta adreses apstiprināšanu! Approve this translation

Sign up

Reģistrēties Approve this translation

You have already confirmed this email.

2 Tu jau esi apstiprinājis šo e-pasta adresi. Approve this translation

completed

pabeigts Approve this translation

responded

1 atbildēja Approve this translation

Admin Console

Administratora konsole Approve this translation

Forgot password?

Aizmirsi paroli? Approve this translation

Continue

Turpināt Approve this translation

Sign out

Izrakstīties Approve this translation

That idea has been deleted

2 Šī ideja ir izdzēsta Approve this translation

Job Title

Amats Approve this translation

Flagged

Atzīmēts Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Piedodiet, bet Jums nav piekļuves šim forumam. Approve this translation

Add a comment

Pievienot komentāru Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

piem.: Vadītājs Approve this translation

spam

spams Approve this translation

ideas

idejas Approve this translation

Terms of Service

1 Pakalpojuma noteikumi Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Šī ideja ir apvienota ar citu ideju Approve this translation

Idea is a duplicate

Ideja dublējas Approve this translation

Your email address

Tava e-pasta adrese Approve this translation

Your name

Tavs vārds Approve this translation

Signed in as %{name}

Ielogots kā %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} raksts Approve this translation

%{num} articles

%{num} raksti Approve this translation

thinking

domāju Approve this translation

Describe your idea

Apraksti savu ideju Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Tev ir palikušas %{1:votes} balsis! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Lai uzlabotu kopējo ideju kvalitāti, lietotājiem ir piešķirts ierobežots balsu skaits. Tiklīdz idejas, par kurām Tu esi nobalsojis tiks slēgtas, Tavas balsis tiks Tev atgrieztas. Approve this translation

%{user} commented

%{user} nokomentēja Approve this translation

Flag as inappropriate

Atzīmēt, kā neatbilstošu Approve this translation

%{topic} articles

%{topic} raksti Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} piešķīra šim %{num} balsis Approve this translation