Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  117
 3. Reviewed
  100
 4. All
  217
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 217

started

uzsākts Approve this translation

Search

Meklēt Approve this translation

planned

plānots Approve this translation

duplicate

dublikāts Approve this translation

other

cits Approve this translation

Avatar

Avatārs Approve this translation

under review

tiek izskatīts Approve this translation

declined

noraidīts Approve this translation

Privacy Policy

Privātuma Noteikumi Approve this translation

Your Name

Jūsu vārds Approve this translation

Sign up

Reģistrēties Approve this translation

completed

pabeigts Approve this translation

That idea has been deleted

2 Šī ideja ir izdzēsta Approve this translation

Job Title

Amats Approve this translation

Flagged

Atzīmēts Approve this translation

Add a comment

Pievienot komentāru Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

piem.: Vadītājs Approve this translation

spam

spams Approve this translation

Create a password

1 Izveido paroli Approve this translation

Your name

Tavs vārds Approve this translation

%{user} commented

%{user} nokomentēja Approve this translation

Flag as inappropriate

Atzīmēt, kā neatbilstošu Approve this translation

%{topic} articles

%{topic} raksti Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} piešķīra šim %{num} balsis Approve this translation

%{user} shared this idea

%{user} padalījās ar šo ideju Approve this translation

Flag idea as inappropriate

Atzīmē šo ideju, kā nepiemērotu Approve this translation

%{user} responded

%{user} atbildēja Approve this translation

Show previous admin responses

Parādīt iepriekšējās administratora atbildes Approve this translation

Post comment

Nosūtīt komentāru Approve this translation

Submitting...

Nosūtu... Approve this translation

Admin &rarr;

Administrators →\ Approve this translation

New and returning users may sign in

Jauni un esošie lietotāji var ielogoties Approve this translation

Status updates

Statusa izmaiņas Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Ja blakus savam vārdam Tu redzi %{image}, tas nozīmē, ka vai nu Tev nav Gravatars%{link} vai tas nav saņēmis G vērtējumu. Saņem savu bezmaksas Gravataru šeit %{link}. Approve this translation

generic avatar

Vispārējs avatars Approve this translation

Profile

Profils Approve this translation

edit name

rediģēt vārdu Approve this translation

Your title

Tavs nosaukums Approve this translation

edit title

rediģēt nosaukumu Approve this translation

edit email

rediģēt e-pastu Approve this translation

Delete my profile

dzēst manu profilu Approve this translation

Your profile has been deleted!

Tavs profils ir dzēsts! Approve this translation

Awaiting moderator approval

Gaida moderatora apstiprinājumu Approve this translation

edit language

1 labot valodas Approve this translation

Just Now

1 Nupat Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Mēs nevaram pieņemt balsojumu šobrīd. Approve this translation

articles

1 raksti Approve this translation

View %{caption}

1 Skatīt %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

1 Lejupielādēt %{caption} Approve this translation

Enter your email address, and then click the forgot password link again.

Ievadiet savu e-pasta adresi un pēc tam vēlreiz noklikšķiniet uz saites par paroles atgādinājumu. Approve this translation