Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  19
 3. Reviewed
  22
 4. All
  41
 5. Health
Displaying all 41

Remember me

Atceries mani Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Atvainojiet, mēs nevarējām atrast Jūsu esošo kontu. Approve this translation

Required, but not displayed

Obligāts, bet netiek attēlots Approve this translation

Failed to authenticate

Autorizācija nav izdevusies Approve this translation

or, sign in with

vai autorizēties ar Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Izskatās, ka Facebook nedarbojas. Nu neko, pagaidi un mēģini vēlreiz. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Ja ieķeksēts, tad mēs atcerēsimies Jūsu sesiju 2 nedēļas. Approve this translation

Sign in to your profile.

Autorizēties savā profilā Approve this translation

Email me a new password.

Nosūtīt jauno paroli uz e-pastu Approve this translation

I agree to the %{tos}

Es piekrītu %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

Autorizējies kā %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Jūs pārtraucāt autorizācijas procesu Approve this translation

Display name

Publiskais nosaukums Approve this translation

Login failed

Ielogošanās nav izdevusies Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Piedod, bet nesanāca Tevi ielogot. Mēģini vēlreiz! Approve this translation

You have to be an administrator to log in this way.

Šādi ielogoties var tikai administrators. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Jūsu UserVoice apakšdomēns Approve this translation

You have been blocked.

Tu esi nobloķēts. Approve this translation

Enter your email address

Ievadiet savu e-pasta adresi Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Atvainojiet, neizdevās autorizēties Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Paldies par autorizēšanos, %{user} Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Pierakstoties, jūs piekrītat Pakalpojuma noteikumiem Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Jūsu e-pasts nevar būt anonīms, ja jūs vēlaties pieteikties, izmantojot Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Jums ir nepieciešams, lai sniegtu derīgu e-pasta adresi, izmantojot Facebook. Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Pierakstieties savā UserVoice profilu Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Pierakstieties savā UserVoice kontā Approve this translation

Enter the email address you used

Ievadiet e-pasta adresi, kuru izmantojāt Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Mēs e-pastu jums sarakstu UserVoice vietnēm ir profili. Approve this translation

Email me my sites

Rakstiet man manas vietnes Approve this translation

Still having trouble?

Joprojām ir problēmas? Approve this translation

Contact UserVoice support

Sazinieties UserVoice atbalstu Approve this translation

Your UserVoice site URL

Jūsu UserVoice vietnes URL Approve this translation

Go to my account

Iet uz manu kontu Approve this translation

Forgot your site's address?

Aizmirsu sava portāla adresi? Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentifikācija neizdevās: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID autentifikācijas sniedzējs %{provider} pašlaik nav pieejama Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Jūs esat īslaicīgi bloķēts 30 minūtes, jo pārāk daudz mēģinājumu neizdevās. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Ar šo metodi var pieteikties tikai administratori. Lūdzu, piesakieties citā veidā. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Tas %{provider} konts nav labs, tai nav verificētas e-pasta adreses. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Atvainojiet par to, ka mēs nevarējām jūs pierakstīties. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz. Approve this translation

The password and/or email address you entered is incorrect.

Ievadītā parole un / vai e-pasta adrese ir nepareiza. Approve this translation