Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  24
 3. Reviewed
  79
 4. All
  103
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 103

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Jūsų atsiliepimas buvo paskelbtas mūsų %{link:atsiliepimų forume} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Jūsų atsiliepimai buvo paskelbti mūsų %{link:atsiliepimų forume} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

1 0 žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Vienas asmuo %{heart:nori} šią idėja Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

You %{heart:want} this idea

1 Jūs %{heart:norite, kad} ši idėja Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

1 Jūs ir dar vienas asmuo %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

1 Jūs ir %{count} kiti žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

Post your own idea

1 Paskelbk savo idėją Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

1 Pergalės %{percent} %% Laiko Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

1 Pergalės %{percent} %% Laiko Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Jūsų aprašytą idėją kiti vartotojai taip pat galės matyti ir teikti savo pastabas. Approve this translation

Open in a new window

1 Atidaryti naujame lange Approve this translation

Open in a new window

1 Atidaryti naujame lange Approve this translation

This answers my question

Šis atsakymas atsako į mano klausimą Approve this translation

Related ideas

Susijusios idėjos Approve this translation

Related articles

1 Susiję straipsniai Approve this translation

Related feedback

1 Susiję atsiliepimai Approve this translation

Related feedback

1 Susiję atsiliepimai Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Mes jus informuosim, kaip ši idėja progresuoja Approve this translation

Awesome!!!

Nuostabu !!! Approve this translation

Okay.

1 Gerai. Approve this translation

We'll be in touch.

1 Mes su jumis susisieksime. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Mes nuoširdžiai džiaugiames jūsų atsiliepimu. Approve this translation

Attach a file

1 Prisegti failą Approve this translation

Attach a screenshot or file

Pridėti ekraną arba failą Approve this translation

Snap screenshot

Padaryti ekrano nuotrauką Approve this translation

Choose a file

1 Pasirinkite failą Approve this translation

Uploading

Užkraunama Approve this translation

Something went wrong while uploading

1 Kažkas negerai Įkeliant Approve this translation

Try again

1 Bandyk iš naujo Approve this translation

Just send my message

1 Tiesiog siųsti savo pranešimą Approve this translation

Taking screenshot

Fotografuojamas ekranas Approve this translation

Please select a category

1 Prašome pasirinkti kategoriją Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Vienas asmuo %{heart:nori} šios idėjos Approve this translation

Please describe your idea

Apibūdinkite savo idėją Approve this translation

Please enter a message

Prašome įvesti pranešimą Approve this translation

Required Consent

Reikalinga sutikimas Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Sutinku saugoti savo el. Pašto adresą, vardą ir IP adresą. Ši informacija ir bet kokie atsiliepimai, kuriuos aš pateikiu, gali būti naudojami informuojant apie gaminio naujinius. (Galite atsisakyti bet kuriuo metu.) Approve this translation

Action required

Reikalingas veiksmas Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

Dabar turime sutikti saugoti asmeninius duomenis. Kadangi šioje svetainėje jau yra duomenų, pasirinkite vieną iš šių: Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Visa jūsų asmeninė informacija, įskaitant el. Pašto adresą, vardą ir IP adresą, bus ištrinta iš šios svetainės. Bet koks jūsų pateiktas atsiliepimas, kurį palaikė kiti, bus priskirtas "Anoniminis". Visos jūsų idėjos be paramos bus ištrintos. Approve this translation

You are not authorized to access this content

Negalite naudotis šiuo turiniu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Šiuo metu serveris yra šiek tiek užimtas. Sėdėkite, o mes bandysime, arba vėliau galėsite sugrįžti. Approve this translation

Summarize your idea

Apibendrinkite savo idėją Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Jūsų idėja buvo paskelbta mūsų %{link:atsiliepimų forume} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Nurodykite savo el. Pašto adresą, kad galėtumėte balsuoti, ir gaukite šios idėjos atnaujinimus. Approve this translation

Something went wrong!

Kažkas ne taip! Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Aš nesutinku saugoti savo asmeninės informacijos ir noriu ištrinti savo atsiliepimų profilį ir visus asmeninius duomenis iš šios svetainės. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Atkreipkite dėmesį, kad jei nepasirinksite parinkties, turėsime ištrinti jūsų atsiliepimų profilį ir asmeninę informaciją per 30 dienų. Approve this translation