Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  18
 3. Reviewed
  73
 4. All
  91
 5. Health
Displaying 51 - 91 of 91

You and one other person %{heart:want} this idea

1 Jūs ir dar vienas asmuo %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

1 Jūs ir %{count} kiti žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

Post your own idea

1 Paskelbk savo idėją Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

1 Pergalės %{percent} %% Laiko Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

1 Pergalės %{percent} %% Laiko Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Jūsų aprašytą idėją kiti vartotojai taip pat galės matyti ir teikti savo pastabas. Approve this translation

Open in a new window

1 Atidaryti naujame lange Approve this translation

Open in a new window

1 Atidaryti naujame lange Approve this translation

This answers my question

Šis atsakymas atsako į mano klausimą Approve this translation

Related ideas

Susijusios idėjos Approve this translation

Related articles

1 Susiję straipsniai Approve this translation

Related feedback

1 Susiję atsiliepimai Approve this translation

Related feedback

1 Susiję atsiliepimai Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Mes jus informuosim, kaip ši idėja progresuoja Approve this translation

Awesome!!!

Nuostabu !!! Approve this translation

Okay.

1 Gerai. Approve this translation

We'll be in touch.

1 Mes su jumis susisieksime. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Mes nuoširdžiai džiaugiames jūsų atsiliepimu. Approve this translation

Attach a file

1 Prisegti failą Approve this translation

Attach a screenshot or file

Pridėti ekraną arba failą Approve this translation

Snap screenshot

Padaryti ekrano nuotrauką Approve this translation

Choose a file

1 Pasirinkite failą Approve this translation

Uploading

Užkraunama Approve this translation

Something went wrong while uploading

1 Kažkas negerai Įkeliant Approve this translation

Try again

1 Bandyk iš naujo Approve this translation

Just send my message

1 Tiesiog siųsti savo pranešimą Approve this translation

Taking screenshot

Fotografuojamas ekranas Approve this translation

Please select a category

1 Prašome pasirinkti kategoriją Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Vienas asmuo %{heart:nori} šios idėjos Approve this translation

Please describe your idea

Apibūdinkite savo idėją Approve this translation

Please enter a message

Prašome įvesti pranešimą Approve this translation

You are not authorized to access this content

Negalite naudotis šiuo turiniu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Šiuo metu serveris yra šiek tiek užimtas. Sėdėkite, o mes bandysime, arba vėliau galėsite sugrįžti. Approve this translation

Summarize your idea

Apibendrinkite savo idėją Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Jūsų idėja buvo paskelbta mūsų %{link:atsiliepimų forume} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Nurodykite savo el. Pašto adresą, kad galėtumėte balsuoti, ir gaukite šios idėjos atnaujinimus. Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Aš nesutinku saugoti savo asmeninės informacijos ir noriu ištrinti savo atsiliepimų profilį ir visus asmeninius duomenis iš šios svetainės. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Atkreipkite dėmesį, kad jei nepasirinksite parinkties, turėsime ištrinti jūsų atsiliepimų profilį ir asmeninę informaciją per 30 dienų. Approve this translation

Please select an option to continue.

Norėdami tęsti, pasirinkite parinktį. Approve this translation

This can take up to 1 minute...

Tai gali užtrukti iki 1 minutės... Approve this translation

Close Feedback Widget

Uždaryti atsiliepimų valdiklį Approve this translation