1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  304
 3. Reviewed
  531
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 835

You've revoked the token for %{application}

1 Отменил си знака за %{application} Approve this translation

Deny

Отказване Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Изглежда Facebook е временно недостъпен. Опитайте отново малко по-късно. Approve this translation

Authorize Application

Разрешаване на Приложение Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Приложението %{name} иска достъп и обновления на вашите данни в UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

1 Влизането беше неуспешно. Опитайте отново. Approve this translation

Signed in as %{name}

Влезли сте като %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Имейлът ви не може да бъде анонимен, ако искате можете да влезете в системата чрез Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Трябва да предоставите валиден имейл адрес чрез Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Позволете достъп на %{name} до вашия UserVoice профил? Approve this translation

Allow access

Позволи достъп Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID удостоверяване е неуспешно: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID автентикация доставчик за %{provider} не работи в момента Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администраторите могат да влязат чрез този метод. Моля, влезте по друг начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Това %{provider} сметката не е добра, няма потвърден имейл адрес. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

За съжаление не можахме да влезем в профила си. Моля, опитайте отново. Approve this translation

started

1 започнато Approve this translation

Sign in

влезте Approve this translation

I suggest you ...

1 Предлагам да... Approve this translation

Terms of service

1 Условия за ползване Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 абонаментния план не включва домейн псевдоним Approve this translation

Cancel

1 Отказване Approve this translation

Confirm Password

Потвърждаване на паролата Approve this translation

does not belong to subdomain

не принадлежи на под-домейн Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Този форум е затворен и не се приемат гласувания. Approve this translation

planned

планирано Approve this translation

duplicate

повтаря се Approve this translation

Password confirmation

Потвърждение на паролата Approve this translation

other

друго Approve this translation

Admin

Администратор Approve this translation

Activity

Активност Approve this translation

Forums

Форуми Approve this translation

Categories

Категории Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Обратна връзка с Клиент за %{account_name} Approve this translation

under review

разглежда се Approve this translation

declined

отказано Approve this translation

Password

Парола Approve this translation

Remember me

Запомняне Approve this translation

Enter your idea

Напишете своята идея Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

отговаря на '%{resolves_to}' вместо на '%{host}'. Проверете Вашите DNS настройки. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

не отговаря. Ще отнеме до 72 часа, за да се обновят DNS-ите Ви. %{link} Approve this translation

Sign up

Регистриране Approve this translation

Change Password

Промяна на паролата Approve this translation

completed

завършено Approve this translation

upgrade

надгради Approve this translation

Loading

Зареждане Approve this translation

Open

Отвори Approve this translation

Custom

Поръчка Approve this translation

Closed

Затворено Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Използвайте опцията за настройка на собствен домейн (например: pomosht.vashiqtdomein.com). Това ще запази вида на Вашата марка и ще добави допълнително оптимизация при търсенето (ОПТ) чрез въвеждане на потребителско генерирано съдържание на Вашия домейн Approve this translation