1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  107
 3. Reviewed
  752
 4. All
  859
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 836

by %{username}

1 от %{username} Approve this translation

started

1 започнато Approve this translation

Sign in

влезте Approve this translation

anonymous

1 анонимен Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

2 Този вход е за защитена страница на UserVoice. За да го видите трябва да се абонирате в %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

1 [защитено с парола] Approve this translation

I suggest you ...

1 Предлагам да... Approve this translation

Terms of service

1 Условия за ползване Approve this translation

Status

1 Статут Approve this translation

an anonymous user

1 анонимен потребител Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 Отменил си знака за %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 абонаментния план не включва домейн псевдоним Approve this translation

Cancel

1 Отказване Approve this translation

%{username} (admin) responded

1 %{username} (admin) отговори Approve this translation

does not belong to subdomain

не принадлежи на под-домейн Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Този форум е затворен и не се приемат гласувания. Approve this translation

planned

планирано Approve this translation

duplicate

повтаря се Approve this translation

Password confirmation

Потвърждение на паролата Approve this translation

%{username} said

%{username} каза Approve this translation

other

друго Approve this translation

Avatar

Аватар Approve this translation

Email

Имейл Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

Съжалявам, но не можем да намерим никакви акаунти с '%{email}' Approve this translation

Activity

Активност Approve this translation

%{username} suggested

%{username} предложи Approve this translation

Categories

Категории Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Обратна връзка с Клиент за %{account_name} Approve this translation

under review

разглежда се Approve this translation

What happens if I run out?

Какво става когато свършат? Approve this translation

declined

отказано Approve this translation

Privacy Policy

Политика за поверителност Approve this translation

Feedback

Обратна връзка Approve this translation

Your Name

Вашето име Approve this translation

Password

Парола Approve this translation

Remember me

Запомняне Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

Благодарности за потвърдения адрес за електронна поща! Approve this translation

Enter your idea

Напишете своята идея Approve this translation

Share

Сподели Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

отговаря на '%{resolves_to}' вместо на '%{host}'. Проверете Вашите DNS настройки. Approve this translation

%{username} noted

%{username} написа бележка Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

не отговаря. Ще отнеме до 72 часа, за да се обновят DNS-ите Ви. %{link} Approve this translation

Sign up

Регистриране Approve this translation

You have already confirmed this email.

Вие вече сте потвърдили този имейл. Approve this translation

completed

завършено Approve this translation

Visit our notifications forum

Посетете нашия форум със съобщения Approve this translation

Too much email?

Прекалено много имейли? Approve this translation

How can we improve this email?

Как можем да подобрим този емейл? Approve this translation

responded

отговори Approve this translation

New suggestion

Ново предложение Approve this translation