Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  66
 3. Reviewed
  219
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 285

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

1 Contoleer u e-mail inbox en klik op de link in de bevestigingsmail. (Let op: check ook de map voor ongewenste e-mail.) %{resend} Approve this translation

Sent!

2 Verzonden! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

2 Dit idee is in afwachting van goedkeuring door de moderator Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

1 Sorry, we konden uw idee niet toevoegen omdat u geen stemmen meer hebt. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

1 Uw idee wordt verwerkt en zal binnenkort verschijnen Approve this translation

Top

2 Top Approve this translation

Create Your Profile

1 Maak uw profiel Approve this translation

Create your profile to gain access

1 Maak eerst een profiel om toegang te krijgen Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

1 Zodra u uw profiel hebt gemaakt sturen we u door naar het %{name} forum. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

1 Als u al een profiel hebt aangemaakt kunt u %{1:hier inloggen} Approve this translation

Recently updated ideas

1 Recent bijgewerkte ideeën Approve this translation

Existing idea results

1 Bestaande idee resultaten Approve this translation

Select the amount of votes for this idea

2 Selecteer het aantal stemmen voor dit idee Approve this translation

1 vote

2 1 stem Approve this translation

2 votes

2 2 stemmen Approve this translation

3 votes

2 3 stemmen Approve this translation

Check for your idea before adding a new idea

1 Controleer of uw idee al bestaat voordat u een nieuw idee toevoegt Approve this translation

idea results

1 idee resultaten Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

1 Dat forum is tijdelijk geblokkeerd vanwege account veranderingen. Approve this translation

Feedback forums

1 Feedback fora Approve this translation

Top ideas from the community

1 Top-ideeën van de gemeenschap Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

1 Feedback en Kennisbank Approve this translation

No results found

1 Er zijn geen resultaten gevonden Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

1 U staat op het punt uw gebruikersprofiel te verwijderen. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden! Approve this translation

To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".

1 Om ideeën te zien waar u op hebt gestemd selecteert u het "Mijn feedback" filter en selecteert u "Mijn open ideeën". Approve this translation

Don't see your idea?

1 Ziet u uw idee niet? Approve this translation

Create a password to secure your profile.

1 Maak een wachtwoord om uw profiel te beveiligen. Approve this translation

Due to merging votes from your duplicate users, you have used too many votes on certain forums.

1 Door het samenvoegen van uw dubbele gebruikers hebt u nu te veel stemmen gebruikt op sommige forums. Approve this translation

More ideas

2 Meer ideeën Approve this translation

View all ideas in

2 Bekijk alle ideeën in Approve this translation

View all ideas in %{forum}

2 Bekijk alle ideeën in %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

2 Bekijk alle artikelen in %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

1 Verwijder commentaar van %{name} op %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

2 Reacties op %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

1 Ideeën vergelijkbaar met %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

2 Admin pagina voor %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

2 Bekijk alle artikelen in %{title} Approve this translation

View all articles

2 Bekijk alle artikelen Approve this translation

More info

1 Meer informatie Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

1 Stel een wachtwoord in - we moeten eerst uw e-mail bevestigen. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

1 Een gebruiker met het e-mailadres %{email} bestaat al. Log s.v.p. in Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

1 Uw e-mail adres heeft geen toegang tot dit forum. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

2 Bekijk alle ideeën in de categorie %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

2 Oh-oh! Cookies zijn uitgeschakeld. Schakel cookies in en vernieuw deze pagina of klik op de volgende link voor directe toegang tot het feedback forum %{forum_link}. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

2 Geen e-mailadres opgegeven. Probeer het opnieuw. Approve this translation

New comments

1 Nieuwe reacties Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van UserVoice, de dienst waar dit portal op draait, niet voor %{name} zelf. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Weet u zeker dat u uw reactie wilt wissen? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

1 Weet u zeker dat u uw idee wilt wissen? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Omdat andere mensen dit idee steunen, kunt u deze niet verwijderen. U kunt uzelf echter verwijderen van dit idee en het zal worden aangeduid met 'Anoniem'. Weet u zeker dat u zichzelf van dit idee wilt verwijderen? Approve this translation