Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  57
 3. Reviewed
  185
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 242

More ideas

2 Meer ideeën Approve this translation

View all ideas in

2 Bekijk alle ideeën in Approve this translation

View all ideas in %{forum}

2 Bekijk alle ideeën in %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

2 Bekijk alle artikelen in %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

1 Verwijder commentaar van %{name} op %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

2 Reacties op %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

1 Ideeën vergelijkbaar met %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

2 Admin pagina voor %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

2 Bekijk alle artikelen in %{title} Approve this translation

View all articles

2 Bekijk alle artikelen Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

1 Stel een wachtwoord in - we moeten eerst uw e-mail bevestigen. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

1 Een gebruiker met het e-mailadres %{email} bestaat al. Log s.v.p. in Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

1 Uw e-mail adres heeft geen toegang tot dit forum. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

2 Bekijk alle ideeën in de categorie %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

2 Oh-oh! Cookies zijn uitgeschakeld. Schakel cookies in en vernieuw deze pagina of klik op de volgende link voor directe toegang tot het feedback forum %{forum_link}. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

2 Geen e-mailadres opgegeven. Probeer het opnieuw. Approve this translation

New comments

1 Nieuwe reacties Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van UserVoice, de dienst waar dit portal op draait, niet voor %{name} zelf. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Weet u zeker dat u uw reactie wilt wissen? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

1 Weet u zeker dat u uw idee wilt wissen? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Omdat andere mensen dit idee steunen, kunt u deze niet verwijderen. U kunt uzelf echter verwijderen van dit idee en het zal worden aangeduid met 'Anoniem'. Weet u zeker dat u zichzelf van dit idee wilt verwijderen? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Verwijder suggestie %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Weet u zeker dat u uw reactie wilt wissen? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Verwijder suggestie %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

1 Doormiddel van het lid worden gaat u akkoord met onze %{link} . Approve this translation

terms of service

1 algemene voorwaarden Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} persoon wil dit Approve this translation

%{num} people want this

%{num} personen willen dit Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Ik steun '%{title}' - Wat denk jij? Approve this translation

%{user} supported this idea

1 %{user} steunde dit idee Approve this translation

%{user} supported this

1 %{user} steunde dit Approve this translation

Voted!

1 Gestemd! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

We zullen u updates sturen voor dit idee Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

1 Op zoek naar meer artikelen? Zoek een onderwerp in de zijbalk. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

1 Meer informatie over de respons op %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Vul huidig ​​wachtwoord in Approve this translation

Enter your current password

voer uw huidige wachtwoord in Approve this translation

Exceeded API Limit

API-limiet overschreden Approve this translation

Your password has been reset

Je wachtwoord is gereset Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

We hebben je net een e-mail gestuurd naar %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Klik op de link om een ​​wachtwoord te maken, kom dan hier terug en log in. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Maak je geen zorgen, je kunt hier een nieuwe reset wachtwoord link genereren: Approve this translation

Generate a new reset password link

Genereer een nieuwe reset wachtwoord link Approve this translation

We've sent you an email to reset your password. If you don't see it after several minutes, check your spam folder and any filters for an email from %{email}.

We hebben je een email gestuurd om je wachtwoord opnieuw in te stellen. Als u het na enkele minuten niet ziet, controleer dan uw spammap en filters voor een e-mail van %{email} . Approve this translation

Comments are closed

Reacties zijn gesloten Approve this translation

Email notifications for customer feedback

E-mailberichten voor klantenfeedback Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Wij hebben wijzigingen aangebracht om onze beveiliging te verhogen en uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Approve this translation

Export my data

Exporteer mijn gegevens Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Vraag een export van uw gegevens om een ​​kopie te ontvangen van alle inhoud die u hebt ingediend bij UserVoice. Approve this translation

This token has expired. Please request a new password create email.

Dit token is verlopen. Vraag een nieuw wachtwoord aan om een ​​e-mail te maken. Approve this translation