Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  72
 3. Reviewed
  133
 4. All
  205
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 205

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

1 U staat op het punt uw gebruikersprofiel te verwijderen. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden! Approve this translation

More articles

1 Meer artikelen Approve this translation

More ideas

2 Meer ideeën Approve this translation

View all ideas in

2 Bekijk alle ideeën in Approve this translation

View all ideas in %{forum}

2 Bekijk alle ideeën in %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

2 Bekijk alle artikelen in %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

1 Verwijder commentaar van %{name} op %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

2 Reacties op %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

1 Ideeën vergelijkbaar met %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

2 Admin pagina voor %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

2 Bekijk alle artikelen in %{title} Approve this translation

View all articles

2 Bekijk alle artikelen Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

1 Een gebruiker met het e-mailadres %{email} bestaat al. Log s.v.p. in Approve this translation

View all ideas in category %{category}

2 Bekijk alle ideeën in de categorie %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

2 Oh-oh! Cookies zijn uitgeschakeld. Schakel cookies in en vernieuw deze pagina of klik op de volgende link voor directe toegang tot het feedback forum %{forum_link}. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

2 Geen e-mailadres opgegeven. Probeer het opnieuw. Approve this translation

New comments

1 Nieuwe reacties Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van UserVoice, de dienst waar dit portal op draait, niet voor %{name} zelf. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Weet u zeker dat u uw reactie wilt wissen? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

1 Weet u zeker dat u uw idee wilt wissen? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Omdat andere mensen dit idee steunen, kunt u deze niet verwijderen. U kunt uzelf echter verwijderen van dit idee en het zal worden aangeduid met 'Anoniem'. Weet u zeker dat u zichzelf van dit idee wilt verwijderen? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Verwijder suggestie %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Weet u zeker dat u uw reactie wilt wissen? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Verwijder suggestie %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

1 Doormiddel van het lid worden gaat u akkoord met onze %{link} . Approve this translation

terms of service

1 algemene voorwaarden Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} persoon wil dit Approve this translation

%{num} people want this

%{num} personen willen dit Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Ik steun '%{title}' - Wat denk jij? Approve this translation

%{user} supported this idea

1 %{user} steunde dit idee Approve this translation

%{user} supported this

1 %{user} steunde dit Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

1 Op zoek naar meer artikelen? Zoek een onderwerp in de zijbalk. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

1 Meer informatie over de respons op %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Vul huidig ​​wachtwoord in Approve this translation

Enter your current password

voer uw huidige wachtwoord in Approve this translation

Your password has been reset

Je wachtwoord is gereset Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

We hebben je net een e-mail gestuurd naar %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Klik op de link om een ​​wachtwoord te maken, kom dan hier terug en log in. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Maak je geen zorgen, je kunt hier een nieuwe reset wachtwoord link genereren: Approve this translation

Comments are closed

Reacties zijn gesloten Approve this translation

Email notifications for customer feedback

E-mailberichten voor klantenfeedback Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Wij hebben wijzigingen aangebracht om onze beveiliging te verhogen en uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Approve this translation

Export my data

Exporteer mijn gegevens Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Vraag een export van uw gegevens om een ​​kopie te ontvangen van alle inhoud die u hebt ingediend bij UserVoice. Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Je bent geweest %{action} meldingen over dit idee. %{link:ongedaan maken} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Uw ideeën die anderen hebben ondersteund en alle opmerkingen zullen worden toegeschreven aan "Anoniem". Uw ideeën zonder ondersteuning worden verwijderd. Uw e-mailadres en persoonlijke gegevens worden verwijderd van bestaande tickets. Approve this translation

Consent confirmation

Toestemming bevestiging Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Bedankt voor het verstrekken van uw toestemming. Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Ik ga akkoord} met de opslag van mijn e-mailadres, naam en IP-adres. Deze informatie en eventuele feedback die ik geef, kunnen worden gebruikt om productbeslissingen te informeren en om me op de hoogte te houden van productupdates. (U kunt op elk gewenst moment afmelden.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Ik ga niet akkoord} met de opslag van mijn persoonlijke gegevens en ik wil mijn feedbackprofiel en alle persoonlijke gegevens van deze site verwijderen. Approve this translation